МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 Рада роботодавців у Хмельницькому інституті МАУП розпочала роботу у 2020 році.

Рада роботодавців сформована із залученням провідних працівників галузей, що відповідають профілю підготовки фахівців у Хмельницькому інституті.

Метою формування Ради роботодавців є забезпечення високої якості підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва Інституту із стейкхолдерами (зацікавленими підприємствами і організаціями – провідними роботодавцями), шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів партнерів.

Основними завданнями Ради роботодавців є:

- підвищення іміджу Інституту на ринку освітніх послуг регіону та України;

- прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності;

- надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців спеціальності;

- оцінка якості навчальних планів і освітніх програм;

- участь у розробці змісту, інформаційно-методичного і матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та освітніх програм;

- спільна реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм, виробничих і переддипломних практик;

- залучення студентів і науково-педагогічних працівників до реальної виробничої і дослідницької діяльності підприємств і організацій – партнерів Інституту;

- розвиток інфраструктури партнерства, створення спільних кабінетів, лабораторій тощо;

- залучення працівників установ, підприємств і організацій до освітнього процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням);

- розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії Інституту з підприємствами-роботодавцями;

- проведення спільних конференцій та семінарів;

- створення бази даних передових підприємств регіону та України, що можуть забезпечити на високому рівні практичну підготовку студентів;

- участь в оцінці якості підготовки випускників;

- забезпечення працевлаштування випускників Інституту (попереднього закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем);

- постійний моніторинг якості підготовки фахівців серед випускників та провідних роботодавців;

- організація на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації і стажувань науково-педагогічних працівників Інституту.

Положення  про Раду роботодавців у Хмельницькому інституті МАУП

Склад Ради роботодавців Хмельницького інституту МАУП