МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом


Результати опитування:

Результати анкетування роботодавців щодо якості освітніх послуг, що надаються Хмельницьким інститутом МАУП зі спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Управління персоналом та економіка праці»;

Результати анкетування студентів спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти (Травень-2020);

Результати анкетування студентів спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти (Вересень-2020);

Результати анкетування студентів Хмельницького інституту МАУП щодо якості освітньо-професійної програми: «Управління персоналом та економіка праці» зі спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Результати анкетування студентів перших курсів денної форми навчання Хмельницького інституту МАУП щодо "Адаптації студентів перших курсів" у лютому 2021 року

Результати анкетування стосовно вибіркових дисциплін зі спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання стосовно вибіркових дисциплін, які будуть враховані в освітньо-прфесійній програмі «Управління персоналом та економіка праці»

Опитування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 051 «Економіка» стосовно вибіркових дисциплін