МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

У Хмельницькому інституті МАУП відбулося засідання Науково-методичної ради

 

23 червня у Хмельницькому інституті МАУП відбулося підсумкове у 2021/2022 навчальному році засідання Вченої ради. Впродовж навчального року науково-методична рада Хмельницького інституту МАУП координувала  науково-методичну роботу викладачів кафедр, систематично проводилися засідання, яких за 2021/2022 н.р. проведено 11.

На підсумковому засіданні розглянуто питання порядку денного:

1. Обговорення підсумків роботи науково-методичної ради інституту: звіт про роботу науково-методичної ради у 2021-2022 н. р. Доповідала Стребкова Лариса Миколаївна, секретар Науково-методичної ради.

2. Обговорення та прийняття рекомендацій щодо основних напрямів роботи Науково-методичної ради  на 2022-2023 н.р.

3. Підведення підсумків роботи Інституту з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2021/2022 навчальному році. Доповідала Парандій Валентина Олександрівна, заступник директора Хмельницького інституту МАУП.

4. Підведення підсумків роботи Наукового товариства студентів та молодих вчених. Доповідала Кілівник Жанна Миколаївна, Голова студентського наукового товариства Хмельницького інституту МАУП.

5. Обговорення та затвердження методичних рекомендацій до самостійної роботи з дисципліни «Супервізія в психологічній практиці» для студентів освітнього рівня «бакалавр». Доповідала Черкасова Тетяна Михайлівна, старший викладач кафедри психології.

6. Обговорення та затвердження силабусу з «Ознайомчої практики» для студентів освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання спеціальності «Правоохоронна діяльність». Доповідав Петлюк Юрій Степанович, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності.

 

Визначено основні напрями роботи на наступний навчальний рік:

1. Планувати роботу практичних семінарів із залученням фахівців-практиків, викладачів інших закладів освіти.

2. Вивчення досвіду роботи викладачів кафедр Хмельницького інституту МАУП.

3. Залучення стейкхолдерів до роботи Науково-методичної ради інституту.

4. Робота з системою дистанційного навчання Moodle.

5. Планування заходів щодо  внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.