МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

У Хмельницькому інституті МАУП відбулося чергове засідання Науково-методичної ради

 

21 жовтня 2021року у Хмельницькому інституті МАУП відбулося чергове засідання Науково-методичної ради на якому розглянули питання порядку денного:

1. Про організацію та проведення ректорського контролю та контролю залишкових знань студентів за підсумками літньої заліково-екзаменаційної сесії для студентів денної форми навчання. Доповідала Л.М.Стребкова, зав.навчальної частини.

2. Обговорення необхідності запровадження проведення рубіжної атестації для студентів денної форми навчання, проекту «Положення про рубіжний атестаційний контроль». Доповідала: доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Авсієвич А.В.

3. Обговорення та затвердження методичних рекомендації щодо забезпечення підготовки до семінарських (практичних) занять з дисципліни «Організація правоохоронної діяльності» для бакалаврів зі спеціальності: 262 «Правоохоронна діяльність». Доповідала: к.ю.н., доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Охман О.В.

4. Обговорення та затвердження методичних рекомендації щодо забезпечення підготовки, написання та захисту курсових робіт з дисципліни «Право інтелектуальної власності» / для бакалаврів зі спеціальності: 081 «Право». Доповідач: к.ю.н., доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Охман О.В.

5. Обговорення результатів засідання Ради роботодавців. Доповідала: заступник директора інституту, к.і.н., доцент Парандій В.О.

 

Також було обговорено стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедрами Інституту та робота, щодо популяризації академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.

Найбільш жваве обговорення викликало проєкт «Положення про рубіжний атестаційний контроль». Учасники засідання дійшли згоди, щодо ухвалення документу рішенням Вченої ради Інституту після внесення окремих змін.