МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
У Хмельницькому інституті МАУП відбулося чергове засідання Науково-Методичної ради


     18 лютого 2021 року відбулося засідання науково-методичної ради Хмельницького інституту МАУП. Розглянуто наступні питання порядку денного:
1. Аналіз результатів успішності та якості знань студентів за результатами роботи ЕК. Доповідач: Коцюк В.Д., декан гуманітарно-економічного факультету.
2. Обговорення формування варіативної складової освітньо-професійної програм. Розробка силабусів вибіркових дисциплін. Доповідачі: завідувачі кафедр.
3. Обговорення методики проведення тренінгів для студентів, які навчаються за спеціальністю Психологія. Доповідач: Олійник В.В., завідувач кафедри психології
4. Обговорення основних засад впровадження Положення про систему рейтингового оцінювання здобувачів вищої освіти в Хмельницькому інституті МАУП. Доповідач: Коцюк В.Д., декан гуманітарно-економічного факультету.
5. Обговорення виконання вимог Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в Хмельницькому інституті МАУП за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії. Доповідач: Парандій В.О., заступник директора інституту.
6. Індивідуальна та самостійна робота студентів, як засоби оволодіння навчальним матеріалом. Зміст, види та форми контролю самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти. Доповідач: Коцюк В.Д., декан гуманітарно-економічного факультету.
7. Обговорення та аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти. Доповідач: Коцюк В.Д., декан гуманітарно-економічного факультету.