МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

     Кафедра теорії та практики туризму спрямовує свою роботу на якісну підготовку туристичних кадрів, підвищення кваліфікації викладачів, залучення студентів до наукових досліджень та вдосконалення наукового забезпечення професійної діяльності в сфері туризму України, Поділля та Хмельниччини зокрема. Кафедра займається науковими дослідженнями в рамках загальної наукової теми: «Тенденції, проблеми та перспективи розвитку туристично-рекреаційного господарства Хмельниччини».

Видано збірки наукових праць

1. Збірка наукових праць за матеріалами круглого столу "Розвиток екскурсійної справи: стан та перспективи". – Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту МАУП, 2012. – 152 с.
2. Збірка наукових праць за матеріалами круглого столу "Розвиток екскурсійної справи: стан та перспективи". – Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту МАУП, 2012. – 152 с.
3. Інновації в туризмі на Поділлі: сучасний стан та перспективи: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г.Білий. – Хмельницький: Вид-во ХІМАУП, 2015. – 88 с.
4. Туризм ХХІ століття: проблеми та перспективи. зб.наук.пр. Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 4. – 142 с.
5. Туризм ХХІ століття: проблеми та перспективи: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. – Вип. 5. – 110 с.Наукові публікації викладачів кафедри

Коцюк Володимир Дмитрович, кандидат історичних наук

1. Коцюк В. Вплив суспільно-політичних факторів на виникнення «Просвіт» у Правобережній Україні / В. Коцюк // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ – ХХІ століть (до 150-річчя з дня народження М. Грушевського (1866-1934), вченого, історика, політичного і державного діяча, голови Центральної Ради): зб. наук.  пр.. Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький: вид-во Хмельниц. Ін-ту МАУП., 2016. – Вип. 10. – С. 101-120.
2. Коцюк В. Політична діяльність "Просвіт" Правобережної України у 1917-1918 рр. /В. Коцюк  // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – Вип. 49. – C. 69-74.
3. Коцюк В. Д. Політична діяльність «Просвіт» Правобережної України у 1917-1918 рр. / В. Д. Коцюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ - 2017. – Вип. 48. – С. 108-114.
4. Коцюк В. Д., Коцюк Н. В. Інноваційні підходи і засоби  стимулювання та розвитку туристичного бізнесу // Туризм ХХІ століття: проблеми та перспективи: зб.наук.пр./ гол.ред. Л.Г.Білий. – Хмельницький:Вид-во Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2018. – Вип.4. – С.39-45.
5. Коцюк В. Д., Коцюк Н. В. Інноваційні підходи та засоби управління готельно-ресторанним бізнесом // Готельно-ресторанний сервіс та регіональна кухня Поділля: матеріали Другої міжвузівської наук.-практ. конференції (м.Хмельницький, 22 березня 2018 р.). – Хмельницький: ФОП Крисюк С.Г., 2018. – С. 26-28.
6. Trembitsky Anantoliy, Kotzuk Volodymyr. Personal and individual world of Vikentiy Shandor // scientific journal Modern Science. – Prague, 2018. - #5. – P. 125-129.
7. Коцюк В. Д., Коцюк Н. В. Культурно-мистецьке життя українців Поділля в період національно-демократичної революції (березень 1917 – листопад 1920 рр) // Освіта і культура Поділля в добу Директорії (грудень 1918 – 1921 рр.): зб. матеріалів Всеукр. наук. іст.-краєзнавч. конф. (м.Хмельницький, 15 листопада 2018 р.) / редкол.: Л. В. Баженов (голова) [та ін.]. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – С. 42-46.
8. Коцюк В. Д., Коцюк Н. В. Співвідношення державних та недержавних закладів вищої освіти в країнах Європи //Проблеми модернізації України [зб. наук. пр.] / МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал». – 2008. – Вип. 8: Матеріали Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні в контексті світових тенденцій і національної пракики», 11 квітня 2019 р. / редкол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. – 2019. – С. 143-145.
9. Коцюк В. Д., Коцюк Н. В. Особливості використання рекреаційного потенціалу урбанізованих територій //Проблеми модернізації України [зб. наук. пр.] / МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал». – 2008. – Вип. 8: Матеріали Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні в контексті світових тенденцій і національної пракики», 11 квітня 2019 р. / редкол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. – 2019. – С. 338-340.
10. Коцюк В. Д., Олійник О. С., Семендяк В. М. Взаємозв’язок державотворення та розвитку туристичних підприємств регіону // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – Вип. 7. –  С. 78-81.
11. Лучкова-Вараниця С. О., Коцюк В. Д. Ресурсне забезпечення екскурсійної діяльності на Хмельниччині // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – Вип. 8. –  С. 110-116.
12. Рівний Д. В., Коцюк В. Д. SMM як сучасний інструмент  просування туристичних послуг // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – Вип. 8. –  С. 133-139.
13. Коцюк В. Д., Коцюк Н. В. Культурно-мистецьке життя українців Поділля в період національно-демократичної революції (березень 1917 – листопад 1920 рр.) // Освіта і культура Поділля в добу Директорії (грудень 1917 – 1921 рр.): зб. матеріалів Всеукр. наук. іст.-краєзнавч. конф. (м. Хмельницький, 15 листопада 2018 р.) / редкол.: Л. В. Баженов (голова) [та ін.]. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – С. 42-46.

14.  Коцюк В. Д., Коцюк Н. В. Співвідношення державних та недержавних закладів вищої освіти в країнах Європи //Проблеми модернізації України [зб. наук. пр.] / МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал». – 2008. – Вип. 8: Матеріали Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні в контексті світових тенденцій і національної пракики», 11 квітня 2019 р. / редкол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. – 2019. – С. 143-145.
15.  Коцюк В. Д., Коцюк Н. В. Особливості використання рекреаційного потенціалу урбанізованих територій //Проблеми модернізації України [зб. наук. пр.] / МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал». – 2008. – Вип. 8: Матеріали Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні в контексті світових тенденцій і національної пракики», 11 квітня 2019 р. / редкол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. – 2019. – С. 338-340.
16. Коцюк В. Д., Олійник О. С., Семендяк В. М. Взаємозв’язок державотворення та розвитку туристичних підприємств регіону // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – Вип. 7. –  С. 78-81.
17. Лучкова-Вараниця С. О., Коцюк В. Д. Ресурсне забезпечення екскурсійної діяльності на Хмельниччині // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – Вип. 8. –  С. 110-116.
18. Рівний Д. В., Коцюк В. Д. SMM як сучасний інструмент  просування туристичних послуг // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – Вип. 8. –  С. 133-139.


Коцюк Наталія Володимирівна, старший викладач


1. Бабій Н. В.  Природно-географічні передумови розвитку рекреаційної діяльності на території туристичного кластеру "Дністровський каньйон» / Н. В. Бабій // Інновації в туризмі на Поділлі: сучасний стан та перспективи: Зб. наук. пр. / [ред. кол. Білий Л. Г. (голова) та ін.]. – Хмельницький: вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2015. – С. 43-49.
2. Коцюк В. Д., Коцюк Н. В. Інноваційні підходи і засоби  стимулювання та розвитку туристичного бізнесу // Туризм ХХІ століття: проблеми та перспективи: зб.наук.пр./ гол.ред. Л.Г.Білий. – Хмельницький:Вид-во Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2018. – Вип.4. – С.39-45.
3. Коцюк В. Д., Коцюк Н. В. Інноваційні підходи та засоби управління готельно-ресторанним бізнесом // Готельно-ресторанний сервіс та регіональна кухня Поділля: матеріали Другої міжвузівської наук.-практ. конференції (м.Хмельницький, 22 березня 2018 р.). – Хмельницький: ФОП Крисюк С.Г., 2018. – С. 26-28.
4. Коцюк В. Д., Коцюк Н. В. Співвідношення державних та недержавних закладів вищої освіти в країнах Європи //Проблеми модернізації України [зб. наук. пр.] / МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал». – 2008. – Вип. 8: Матеріали Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні в контексті світових тенденцій і національної пракики», 11 квітня 2019 р. / редкол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. – 2019. – С. 143-145.
5. Коцюк В. Д., Коцюк Н. В. Особливості використання рекреаційного потенціалу урбанізованих територій //Проблеми модернізації України [зб. наук. пр.] / МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал». – 2008. – Вип. 8: Матеріали Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні в контексті світових тенденцій і національної пракики», 11 квітня 2019 р. / редкол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. – 2019. – С. 338-340.
6. Коцюк В. Д., Коцюк Н. В. Культурно-мистецьке життя українців Поділля в період національно-демократичної революції (березень 1917 – листопад 1920 рр.) // Освіта і культура Поділля в добу Директорії (грудень 1917 – 1921 рр.): зб. матеріалів Всеукр. наук. іст.-краєзнавч. конф. (м. Хмельницький, 15 листопада 2018 р.) / редкол.: Л. В. Баженов (голова) [та ін.]. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – С. 42-46. (в звіт за 2018 р. не подавалася)
7. Коцюк Н. В. Географічні передумови для розвитку активних видів туризму на Хмельниччині / Н. В. Коцюк //  Туризм ХХІ століття: проблеми та перспективи: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 5. – С. 28-38.

Гжехулка Олена Василівна, викладач

1. Гжехулка О. В. Історія розвитку молодіжного туризму в Україні // Туризм ХХІ століття: проблеми та перспективи: зб.наук.пр./ гол.ред. Л.Г.Білий. – Хмельницький:Вид-во Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2018. – Вип.4. – С. 21-26.
2. Парійчук В.В., Гжехулка О. В. Розвиток сільського туризму Хмельниччини // Туризм ХХІ століття: проблеми та перспективи: зб.наук.пр./ гол.ред. Л.Г.Білий. – Хмельницький:Вид-во Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2018. – Вип.4. – С. 88-93.
3. Гжехулка О. В. Особливості підліткового віку в туристично-краєзнавчій роботі // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр.. / гол. ред.. кол. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ін.-ту МАУП, 2019. – Вип. 9. – С. 28-34.
4. Гжехулка О. В. Розвиток інформаційних технологій у сфері туризму // Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. праць / Гол.ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 4. – С. 41-48.


Савчук Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

1.   Савчук Л.О. Еволюція застосування  інформаційних технологій у вищій школі: проблеми та перспективи. / Савчук Л.О. // Українська мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. Ін.-ту МАУП, 2015. – Вип. 6. – С.129-135.
2.  Савчук Л.О. Інформаційні технології в туристичному бізнесі: проблеми та перспективи. // Інноваційні технології ХХІ століття:  зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид - во Хмельниц. Ін – ту МАУП, 2017.  – Вип.  2 – С. 85-89.
3.  Рівний Д. М., Савчук Л. О. Сутність інформаційних технологій та їх роль у діяльності туристичного бізнесу// Інноваційні технології ХХІ століття:  зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид - во Хмельниц. Ін – ту МАУП, 2017.  – Вип.  2 – С. 78-85.
4.  Cавчук Л. О. Психологічний вплив комп’ютерних технологій на розвиток особистості. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. – Вип. 6. – С. 109-113.
5.  Савчук Л. О. Формування комунікативної компетенції в сучасному інформаційному суспільстві // Інноваційні технології ХХІ століття:  зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид - во Хмельниц. Ін – ту МАУП, 2018  – Вип.  3 – С.
6. Драпак Л.С., Савчук Л. О. Компетентнісний підхід та його роль в освітньому процесі при вивченні математики в основній школі. // Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Збірник наукових праць, 2018.
7. Савчук Л. О. Вплив комп’ютерних технологій на формування та розвиток особистості: психолого-педагогічні аспекти. // Українська мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 10. – С. 54-57.
8. Савчук Л. О. Формування інформаційної культури фахової підготовки спеціалістів у сучасному українському суспільстві. Савчук Л.О. // Інноваційні технології ХХІ століття:  зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид - во Хмельниц. Ін – ту МАУП, 2019  – Вип.  4 – С.123-128


Керівництво науково-пошуковою роботою студентів


1.    Наукова робота на тему: “Ринок туристичних напрямів (дестинацій) і географія подорожей Хмельницької області та України” (студент групи ММт-11 Хоптяр Олександр; апробація на ХVІ всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді” (16 травня 2019 р., Хмельницький інститут МАУП; студент нагороджений грамотою туристичної фірми ТОВ “Перлини світу”). Науковий керівник Коцюк В. Д., к.і.н.
2.    Наукова робота на тему: “Якість обслуговування в індустрії туризму” (студент групи КТ-21 Сергієнко Кирило Романович; апробація на ХVІ всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді” (16 травня 2019 р., Хмельницький інститут МАУП; студент нагороджений грамотою туристичної фірми ТОВ “Перлини світу”). Науковий керівник: викладач Гжехулка О. В.
3.    Наукова робота на тему: “Лікувально-оздоровчі ресурси України на прикладі санаторно-оздоровчого комплексу Поділля (Автодор)”.  (студент групи КТ-11 Бевза Максим Олександрович; апробація на ХVІ всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді” (16 травня 2019 р., Хмельницький інститут МАУП; студент нагороджений грамотою туристичної фірми ТОВ “Перлини світу”). Науковий керівник: викладач Гжехулка О. В.