МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
Обговорення проєктів освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти на засіданні кафедри психології Хмельницького інституту МАУП


       17 березня 2021 року відбулося засідання кафедри психології, на якому обговорювався проєкт освітньо-професійної програми «Практична психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та проєкт освітньо-професійної програми «Практична психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

     В обговоренні проєктів освітніх програм взяли участь: заступник директора В.О. Парандій, завідувач та викладачі кафедри, голова Студентської ради Аліна Руденко, стейкхолдери.

      На засіданні розглядали й аналізували перелік компетентностей випускника та більш ґрунтовніше – перелік компонент ООП «Практична психологія» бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти. Завідувач кафедри В.В. Олійник розкрила зміст та подала короткий аналіз освітніх програм для обговорення. В.О. Парандій проаналізувала цикл вибіркових компонент освітніх програм. Викладачі-практики кафедри І.М. Шепель, Т.М. Черкасова, С.С. Баранова, О.В. Гайдова прокоментували цикл професійної підготовки освітніх програм. Голова Студентської ради Аліна Руденко звернула увагу на вибіркові компоненти.

 

     Ухвалили внести виправлення до освітніх програм, рекомендовані учасниками засідання, та розмістити для публічного обговорення на сайті кафедри психології.

Запрошуємо пройти анкетування: ОПП першого (бакалаврського) рівня та ОПП другого (магістерського) рівня. Анкета за посиланням: