МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ
 

1.    Анатомія та еволюція нервової системи людини

2.    Актуальні проблеми медичної психології

3.    Візуальна психодіагностика

4.    Вікова психологія

5.    Вступ до спеціальності "Психологія"

6.    Геронтопсихологія

7.    Диференціальна психологія

8.    Експериментальна психологія

9.    Етнопсихологія

10. Загальна психологія

11. Загальна та кримінальна сексологія

12. Зоопсихологія

13. Історія психології

14. Клінічна психологія

15. Методика викладання психології

16. Методика викладання у вищій школі

17. Методика проведення психологічної експертизи в різнихгалузях психології

18. Методологія та методи психологічних досліджень

19. Організація діяльності психологічних служб

20. Основи психологічної практики (практична психологія)

21. Основи психотерапії

22. Патопсихологія з основами дефектології

23. Педагогічна психологія

24. Практикум із загальної психології

25. Психодіагностика

26. Психологічна корекція

27. Психологічне консультування

28. Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

29. Психологія організацій

30. Психологія праці

31. Психологія сексуальності

32. Практика індивідуальних психологічних консультацій

33. Педагогіка

34. Психологія здоров’я

35. Психофізіологія

36. Психологія особистості

37. Психологія травмуючих ситуацій

38. Психологія творчості

39. Психологія управління

40. Соціальна психологія

41. Сучасні проблеми психологічного консультування

42. Супервізія в психологічній практиці

43. Соціально-психологічна адаптація

44. Теоретико-методологічні проблеми психології

45. Теорія та практика психотренінгу

46. Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності

47. Філософія психології

48. Юридична психологія