МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  >>

Наукові досягнення кафедри:

Олійник В. В. Інноваційні педагогічні технології в підготовці менеджерів з персоналу: сучасне осмислення / В. В. Олійник // Інновації в туризмі на Поділлі: сучасний стан та перспективи: зб. наук. пр. / [ред. кол. Л. Г. Білий (голова) та ін.]. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2015. – С. 33-36.

Олійник В. В. Відзначення державних торжеств у навчальних закладах України в період (1917‑1920 рр.): проголошення ІІІ Універсалу, Акт возз’єднання українських земель / В. В. Олійник // День Соборності України: історико-політологічні дискусії: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2015. – Вип. 2. – С. 54-57.

Олійник В. В. Поетичне багатство творчості Максима Рильського / Валентина Олійник // Максим Рильський в культурно-освітньому, літературному і науковому просторі України ХХ століття: матер. заоч. всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 26-27 лют. 2015 р.): Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2015. – С. 48-52.

Олійник В. В. Культура педагогічного спілкування та педагогічна діяльність / В. В. Олійник // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2015. – Вип. 4. – С. 45-47.

Олійник В. В. Олександр Потебня як видатний мовознавець і неперевершений фахівець у галузі історії семантики, етимології, діалектології: сучасна оцінка // Філологічний дискурс: зб. наук. пр. / гол. ред. В. П. Мацько. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип. 2. – С. 113-116.

Олійник В. В. Вивчення навчальної дисципліни “Архівознавство” у вищій школі: сучасна практика / Олійник В. В. // Науковий діалог “Схід – Захід”: матер. ІV всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Кам’янець-Подільський, 25 трав. 2015 р.). – у 2-х ч. – Дніпропетровськ: Вид-во “Інновація”, 2015. – Ч. 2. – С. 68-70.

Олійник В. В. Основи духовно-морального виховання студентської молоді в Хмельницькому інституті МАУП: компетентнісний підхід / В. В. Олійник // Історія, культура та освіта: християнський вимір (присвячується вшануванню пам’яті Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, 100-річчю упокоєння Князя Київського Володимира Великого, 200-річчю створення Подільської єпархії): зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – Вип. 4. – С. 145-153.

Олійник В. В. Організаційно-змістові характеристики шкільного свята в інтерпретаціях вітчизняних педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / В. В. Олійник // Наукові праці МАУП / редкол.: А. М. Подоляка (голов. ред.) [та ін.]. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2015. – Вип. 44 (1 – 2015). Педагогічні науки. – С. 61-65.

Олійник В. В. Могилів-Подільський у життєпису українських письменників-класиків (О. Пчілка, Л. Українка, М. Старицький) / В. В. Олійник // П’ята Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція / Матер. конф. (16 – 17 жовтня 2015 року, м. Могилів-Подільський). – Вінниця: ПП І. Б. Балюк, 2015. – 508-511.

Трач І.В. Професіоналізація викладача вищого навчального закладу як процес взаємоузгодження вимог професії й особистості. – Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб.наук.пр./гол.ред. Л.Г. Білий

Методичні  розробки:
1.Т. Г. Шевченко: погляд крізь століття: наук.-метод. посіб. / [уклад.: В. В. Олійник]. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – 80 с.
2. Поезія – це поклик душі: зб. / [уклад.: В. В. Олійник, Д. В. Костенко]. – Хмельницький: Хмельниц. ін-т МАУП, 2015. – Вип. 5. – 100 с.
3. Трач І.В. Методичні рекомендації щодо підготовки курсової роботи з дисципліни «Соціальна психологія».– Хмельницький: Хмельницький інститут МАУП, 2015. – 24 с.
Силами кафедри психології  протягом 2015 року видано:
1.    Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження:зб.наук.пр. / гол.ред. Л.Г.Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. Ін.-ту МАУП, 2015. – Вип.5.  - 88 с.

У даній Збірці студентами спеціальності «Психологія» під керівництвом викладачів кафедри опубліковано наступні матеріали:
-    Глуховський М.Б. Проблема девіантної поведінки молоді у сучасному суспільстві (наук. кер. Трач І.В.);
-    Довгань Т.Д. Психологічні особливості шкільних конфліктів (наук. кер. Гринькова Ю.В.);
-    Дроздова М.С. Депресивний стан, його роль у житті учнів юнацького віку (наук. кер. Трач І.В.);
-    Кіра А.Д. Проблема творчості у науковій психолого-педагогічній літературі (наук. кер.Гундерук Л.М.);
-    Кісільовська Р.А. Єдність вимог школи і сім’ї у формуванні національного характеру (наук. кер. Олійник В.В.);
-    Лиськова Д.А. Основні проблеми психологічного консультування і профорієнтації старшокласників (наук. кер. Гундерук Л.М.);
-    Мариненко Ю.В. Особливості психологічної підтримки підлітків у досягненні лідерства серед однолітків (наук. кер. Олійник В.В.);
-    Раїнська І.І. Сімейне психологічне консультування  (наук. кер. Гундерук Л.М.);
-     Семенюк С.В. Консультування з проблем шкільної адаптації та успішності (наук. кер. Олійник В.В.);
-    Тесля Л.Ю. Основні проблеми психології особистості (наук. кер. Трач І.В.);
-    Усачов О.І. Запобігання формуванню агресивної та про соціальної поведінки (наук. кер. Гринькова Ю.В.);
-    Шуст І.В. Загальна характеристика розумово відсталої людини (наук. кер. Трач І.В.);
-    Ющишена А.Ю. Лідерство та керівництво в малих групах(наук.кер. Трач І.В.);
-    Яковчук О.А. Методи та прийоми, що використовуються в сімейному консультуванні (наук. кер. Гундерук Л.М.)

    Викладачі кафедри здійснюють керівництво  науковою  роботою студентів. Зокрема, викладачами кафедри здійснено керівництво студентськими науковими доповідями та науковими  роботами, які брали участь у щорічному конкурсі студентських наукових робіт в рамках  ХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді»:
К.психол.н., доц. Гундерук Л.М.
-   cтудентка групи БПс-11 Довгань Т.Д. – наукова робота на тему: «Вплив психічних станів на особливості спілкування у юнацькому віці». - апробація на ХІІ всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді” (22 квітня 2015 р., Хмельницький інститут МАУП. - Нагороджена Грамотою Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

К.пед.н., доц. Олійник В.В.
1. Філіппенко Я. Т. Г. Шевченко в моєму житті / Ярослав Філіппенко // Поезія – це поклик душі: зб. / уклад.: В. В. Олійник, Д. В. Костенко. – Хмельницький: Хмельницький інститут МАУП, 2015. – Вип. 5. – С. 60-61.
2. Лиськова Д. Шевченко – вічний вогник у наших серцях / Дарія Лиськова // Т. Г. Шевченко: погляд крізь століття: наук.-метод. посіб. / [уклад.: В. В. Олійник]. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – С. 35-37.
3. Мариненко Ю. Тарас Шевченко як пророк українського народу / Юлія Мариненко // Т. Г. Шевченко: погляд крізь століття: наук.-метод. посіб. / [уклад.: В. В. Олійник]. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – С. 38-39.
Керівництво студентською науковою роботою “Духовно-моральне виховання студентської молоді в Хмельницькому інституті мауп: досвід, проблеми та перспективи” (студентка групи БПс-31 Тесля Леся Юріївна; апробація на ХІІ всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді” (22 квітня 2015 р., Хмельницький інститут МАУП; студентка нагороджена грамотою Хмельницької єпархії Української Православної Церкви).
Ст. викл Трач І.В.
-    студентка групи БПс–31 Соколюк І. – Наукова робота на тему «Соціально-психологічні причини виникнення алкогольної залежності». – Апробація на ХІІ всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт  «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (22 квітня 2015 року).