МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Наукові досягнення кафедри:

Видано збірники наукових праць:
1. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження:зб.наук.пр. / гол.ред. Л.Г.Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. Ін.-ту МАУП, 2015. – Вип.5.  - 88 с.
2. УДК 159.9 ББК 88.3 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 7. – 185 с.
3. УДК 159.923.2 – 053.6 (08) Формування особистості підлітка: сучасні реалії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Хмельницький, 25 квіт. 2018 р.] / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – 173 с.
4. УДК 159.9 ББК 88.3 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 8. – 204 с.
5. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 9. – 190 с.
6. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 10. – 202 с.
 

Олійник В. В. Українізація загальноосвітніх навчальних закладів України в 1917 1921-х роках / В. В. Олійник // День Соборності України: історико-політологічні дискусії (до 100-річчя бою під Крутами (29.01.2018 р.): зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 5. – С. 81-85.

Олійник В. В. Внутрішньоособистісні конфлікти студентів: аналіз причин та особливостей / В. В. Олійник // Матер. ХХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. пр. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 32. ‒ С. 442-445.

Олійник В. В. Внутрішньоособистісні конфлікти у студентів як соціально-психологічний феномен / В. В. Олійник // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 7. – С. 87-90.

Олійник В. В. Форми роботи психолога з підлітками у закладах загальної середньої освіти / В. В. Олійник // Формування особистості підлітка: сучасні реалії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Хмельницький, 25 квіт. 2018 р.] / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – С. 113-116.

Олійник В. В. Виховання школярів на національних засадах у сучасних закладах загальної середньої освіти / В. В. Олійник // Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 1030-річчя Хрещення Київської Русі): зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2018. – Вип. 8. – С. 115-117.

Олійник В. В. Внутрішньоособистісний конфлікт у студентів: сучасне осмислення / В. В. Олійник // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – Київ: НУОУ, 2018. – Вип. 1 (49). – C. 68-73 (фахове видання у галузі психологічних наук).

Олійник В. В. Організація освітнього процесу на національній основі в закладах загальної середньої освіти України: нормативно-правові документи (1991–2002) / В. В. Олійник // Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017): зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С.В., Сухомлинська О.В., Тарнавська С.В.; літ. ред. Деревянко Т.М.]. – Київ: [ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського], 2018. – С. 45-47.

Олійник В. В. Національний компонент у педагогічній системі В. О. Сухомлинського / Олійник В. В. // Актуальні наукові дослідження в сучасному світі. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 8(40), ч. 2. – С. 53-57. (Включений до наукометричних баз: РИНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58411 Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk Бібліометрика української науки http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals Index Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24785301,3.html)

Олійник В. В. Національна спрямованість Концепції «Нової української школи» / Олійник В. В. // Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 3. – С. 76-78.

Олійник В. В. Способи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів здобувачів вищої освіти у період навчання / Олійник В. В. // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 8. – С. 101-106.

Олійник В. В. Державна політика українізації освіти в 1917 1921 рр.: Перша українська гімназія як осередок національного виховання учнів / В. В. Олійник // День Соборності України: історико-політологічні дискусії (до 100-річчя Соборності України (22.01.2019 – 22.01.2019): зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 6. – С. 65-70.

Олійник В. В. Мова як духовно-національний феномен / В. В. Олійник // Українська мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 12. – С. 51-53.
 Олійник В. В. Інноваційні методи навчання в закладі вищої освіти / В. В. Олійник // Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 4. – С. 96-98.

Олійник В. В. Психологія дорослішання підлітка / В. В. Олійник // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 9. – С. 99-101.

Олійник В.В. Формування національної свідомості молоді на заняттях української мови та літератури у Хмельницькому економіко-правовому коледжі МАУП / В. В. Олійник // Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.] / МАУП. – Київ: ДП «Видавн. Дім «Персонал», 2019. – Вип. 8: Матер. Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики», 11 квіт. 2019 р. / редкол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. – С. 374-375.

Олійник В. В. Українознавчий компонент в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти Подільської губернії (1917–1921) / Олійник В. В. // Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні: зб. матеріалів наук.-методол. семінару з історії освіти, 23 жовт. 2019 р./ НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського [та ін.; редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С.В., Сухомлинська О.В., Тарнавська С.В.]. – Київ: [ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського], 2019. – С. 14-16.

Олійник В. В. Психологічна культура практичного психолога / В. В. Олійник // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 10. – С. 192-193.


Методичні  розробки:
1.Т. Г. Шевченко: погляд крізь століття: наук.-метод. посіб. / [уклад.: В. В. Олійник]. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – 80 с.

2. Поезія – це поклик душі: зб. / [уклад.: В. В. Олійник, Д. В. Костенко]. – Хмельницький: Хмельниц. ін-т МАУП, 2015. – Вип. 5. – 100 с.

3.  Методичні рекомендації до проведення психологічного тренінгу / уклад.: Черкасова Т.М. – Хмельницький: Хмельницький інститут МАУП, 2018 – 40 с.


    Викладачі кафедри здійснюють керівництво  науковою  роботою студентів

Зокрема, викладачами кафедри здійснено керівництво студентськими науковими доповідями та науковими  роботами, які брали участь у щорічному конкурсі студентських наукових робіт в рамках  ХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді»:

К.пед.н., доц. Олійник В.В.
1. Філіппенко Я. Т. Г. Шевченко в моєму житті / Ярослав Філіппенко // Поезія – це поклик душі: зб. / уклад.: В. В. Олійник, Д. В. Костенко. – Хмельницький: Хмельницький інститут МАУП, 2015. – Вип. 5. – С. 60-61.
2. Лиськова Д. Шевченко – вічний вогник у наших серцях / Дарія Лиськова // Т. Г. Шевченко: погляд крізь століття: наук.-метод. посіб. / [уклад.: В. В. Олійник]. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – С. 35-37.
3. Мариненко Ю. Тарас Шевченко як пророк українського народу / Юлія Мариненко // Т. Г. Шевченко: погляд крізь століття: наук.-метод. посіб. / [уклад.: В. В. Олійник]. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – С. 38-39.
Керівництво студентською науковою роботою “Духовно-моральне виховання студентської молоді в Хмельницькому інституті мауп: досвід, проблеми та перспективи” (студентка групи БПс-31 Тесля Леся Юріївна; апробація на ХІІ всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді” (22 квітня 2015 р., Хмельницький інститут МАУП; студентка нагороджена грамотою Хмельницької єпархії Української Православної Церкви).

 

Керівництво науково-пошуковою роботою студентів:

Олійник В. В. керувала написанням наукових робіт магістрантів:
Наукова робота на тему “Посттравматичні стресові розлади як психологічна проблема” (студентка групи СПс-51 Чевська Оксана Юріївна; апробація на ХІV всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді” (11 травня 2017 р., Хмельницький інститут МАУП; студентка нагороджена грамотою Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді).
Наукова робота на тему “Ділове спілкування як феномен” (студентка групи КП-32 Федорук Марина Юріївна; апробація на ХІV всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді” (11 травня 2017 р., Хмельницький інститут МАУП; студентка нагороджена грамотою Благодійної організації).

Конишева Надія Олегівна, магістрантка спеціальності «психологія» ХІ МАУП. Тема наукової роботи «Історичний аналіз виникнення та занепаду наукових шкіл у психології» (апробація на ХV Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт (14.10.2017 р.-14.04.2018 р) «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (17 травня 2018 р.). Магістрантка нагороджена грамотою Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Онищук Сергій Петрович, магістрант спеціальності «психологія» ХІ МАУП. Тема наукової роботи «Історичний розвиток психологічних шкіл у ХХ столітті» (апробація на ХV Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт (14.10.2017 р.-14.04.2018 р) «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (17 травня 2018 р.). Магістрант нагороджений грамотою Громадської організації «Паритет» (м. Хмельницький).

Руденко Аліна Вікторівна, здобувач вищої освіти спеціальності «психологія» Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Тема наукової роботи «Депресія як психологічний феномен» (апробація на ХVІ Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт (14.10.2018 р. – 12.04.2019 р) «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (16 травня 2019 р.). 

Черкасова Т. М. керувала написанням наукових робіт здобувачів вищої освіти:

Глуховський Максим Борисович, здобувач вищої освіти спеціальності «психологія» ХІ МАУП. Тема наукової роботи «Основні методи і технології психологічного консультування у школі» (апробація на ХV Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт (14.10.2017 р.-14.04.2018 р) «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (17 травня 2018 р.). Здобувач вищої освіти нагороджений грамотою Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Непомнящих Ігор Миколайович, здобувач вищої освіти спеціальності «психологія» ХІ МАУП. Тема наукової роботи «Особливості психологічного впливу реклами на свідомість споживачів» (апробація на ХV Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт (14.10.2017 р.-14.04.2018 р) «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (17 травня 2018 р.). Здобувач вищої освіти нагороджений грамотою Громадської організації «Паритет» (м. Хмельницький).

Олійник Юлія Миколаївна, здобувач вищої освіти спеціальності «психологія» Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Тема наукової роботи «Вплив мас-медіа на формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді» (апробація на ХVІ Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт (14.10.2018 р. – 12.04.2019 р) «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (16 травня 2019 р.).

 Публікації студентів-психологів

Руденко Аліна Вікторівна, здобувач вищої освіти спеціальності «психологія» Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання життєвого та професійного самовизначення підлітків» (Хмельницький, 25 квітня 2019 року). Доповідь «Особливості виховання культури спілкування у підлітків».

Момотюк Аліна Русланівна, здобувач вищої освіти спеціальності «психологія» Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання життєвого та професійного самовизначення підлітків» (Хмельницький, 25 квітня 2019 року). Доповідь «Спілкування підлітків з батьками».

Дюг Анастасія Михайлівна, здобувач вищої освіти спеціальності «психологія» Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання життєвого та професійного самовизначення підлітків» (Хмельницький, 25 квітня 2019 року). Доповідь «Підлітковий вік та його особливості».

Статкевич Владислав Ігорович, здобувач вищої освіти спеціальності «психологія» Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання життєвого та професійного самовизначення

Глуховський Максим Борисович. Магістрант 2 курсу спеціальності 053 психологія.Психотерапевтична діяльність практичного психолога в напрямку клієнтцентрованої терапії К.Роджерса//Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 10. – 257 с. – С.74 – 78.

Дар’їна Дарина Миколаївна. Магістрантка 2 курсу спеціальності 053 психологія.Діяльність психолога у закладах вищої освіти: теоретичні і практичні аспекти / Д. М. Дар’їна // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. В. В. Олійник. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2019. – Вип. 10. – С. 78-83.