МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Інформація про діяльність юридичної клініки Хмельницького інституту

ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

Юридична клініка Хмельницького інституту ПрАТ “ВНЗ “МАУП”  (далі – Клініка) працює з вересня 2005 року, створена на базі випускної кафедри комерційного та трудового права. У своїй діяльності юридична клініка керується Законами України: «Про безоплатну правову допомогу», «Про вищу освіту», Указом Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України», Стандартами юридичних клінік України, Положенням про юридичну клініку Хмельницького інституту МАУП, інструкціями, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції.

Клініка створена з метою підвищення ефективності науково-практичної підготовки студентів та отримання ними навичок юридичної практики. В роботі клініки беруть участь викладачі та практикуючі юристи (адвокати, нотаріуси), студенти 3-4 курсів спеціальності Право.

Клініка забезпечує юридичне консультування з таких галузей права: земельне, аграрне, цивільне, сімейне, адміністративне право, право соціального захисту, цивільний процес, адміністративний процес. Основні споживачі таких послуг – соціально вразливі верстви населення прилеглого мікрорайону «Виставка», «Лезнево», «Озерна».

Студенти чергують в клініці двічі на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця, з 10 до 15 години.

Клініку очолює Авсієвич Алла Валеріївна, доктор філософії в галузі права, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності.

Курують роботою студентів викладачі кафедри:

1.    Циганюк Юлія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, адвокат.

2.    Охман Ольга Василівна – кандидат юридичних наук.

3.    Петлюк Юрій Степанович – кандидат юридичних наук, доцент.

4.    Жданкіна Лариса Костянтинівна – кандидат юридичних наук.

Викладачі-куратори надають необхідну методичну та теоретичну підтримку студентам-консультантам: вирішують питання про прийнятність справи, її направлення до студента, виступають у ролі куратора за кожним зверненням, а також забезпечують теоретичну підготовку, яка є складовою програми клінічної освіти студента, здійснюють контроль за діяльністю студентів на відповідність правової допомоги вимогам законодавства і професійної етики.

Організаційні форми діяльності юридичної клініки

Клініка здійснює свою роботу в таких організаційних формах:

– консультування малозабезпечених верств населення;

– складання для клієнтів процесуальних документів (позовних заяв, скарг, клопотань);

– проведення міні семінарів з обговорення конкретно визначених проблем клієнта;

– проведення інсценованих вправ в аудиторії, спрямованих на здобуття навичок вирішення практичних завдань в умовах максимально наближених до реальних ситуацій;

– узагальнення правозастосовчої практики та депонування чинних нормативно-правових документів;

– робота студентів в юридичних установах і відділах, стажування у практикуючих юристів.

Клініка є базою проведення виробничої практики для студентів юридичного напрямку підготовки Хмельницького інституту МАУП та Хмельницького економіко-правового коледжу МАУП.

Адміністрація Інституту створює та забезпечує належні умови для функціонування юридичної клініки. Юридична клініка надає клієнту інформацію про прийняття його звернення до розгляду чи обґрунтовану відмову у такому прийнятті. Юридична допомога, як правило, надається безпосередньо при розгляді звернення. З причин неможливості вирішення питання відразу під час приймання та у разі потреби додаткового вивчення порушеного питання членами юридичної клініки може встановлюватися інший строк і порядок розгляду звернення громадянина. Клієнту забезпечується можливість подати керівнику юридичної клініки свій відгук про якість наданої йому правової допомоги.

Реєстрація обліку громадян, які звертаються за правовою допомогою, здійснюється студентами шляхом реєстрації у спеціальному реєстраційному журналі.

З метою підвищення рівня правових знань населення кафедрою права та правоохоронної діяльності проводиться організація правоосвітньої  роботи у відповідності з положеннями Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001, реалізація рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, обласної, районної та міської координаційно-методичних рад з правової освіти населення.

У своїй діяльності юридична клініка співпрацює з Хмельницькою обласною радою та обласною державною адміністрацією, Центрально-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області.

Проходження практики в клініці є важливим проміжним етапом між завершенням навчання у вищому навчальному закладі і початком трудової діяльності.

Практична підготовка студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки спеціалістів в Хмельницькому інституті ПрАТ “ВНЗ “МАУП” і проводиться на сучасних підприємствах, в установах і організаціях різних галузей господарства будь-якої форми власності, які відповідають вимогам програми практики. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і є обов’язковою для студентів усіх форм навчання.

Юридична клініка співпрацює з Асоціацією юридичних клінік України, а також Лігою студентів Асоціації правників України.

Потрібно усвідомити велику потребу в існуванні юридичної клініки, як правоосвітницької організації в Україні. Адже знання своїх прав та обов'язків дає можливість особі захистити свої інтереси, грамотно вести діалог з співробітниками правоохоронних, державних органів, органів місцевого самоврядування та ін. структурах. Саме на заняттях з практичного права студенти мають змогу навчитися  цьому.

Здійснюється активна співпраця зі ЗМІ, залучення членів Юридичної клініки до надання консультацій в режимі он-лайн, використовуючи можливості соціальних мереж. Силами студентського самоврядування здійснюється видання періодичного видання – газети «Студентська хвиля», де студенти – активні працівники юридичної клініки здійснюють короткі огляди чинного законодавства.