МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Вийшла друком монографія доцента кафедри права та правоохоронної діяльності Хмельницького інституту МАУП Лариси Жданкіної.

«Припинення цивільних зобов’язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог» під такою назвою вийшла друком монографія доцента кафедри права та правоохоронної діяльності Хмельницького інституту МАУП Лариси Жданкіної.

Науковий редактор монографії – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Руслан Стефанчук.

Монографія присвячена основним проблемам теоретичного обтрушування та практичного втілення інституту припинення цивільних зобов’язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог. Розкрито його сутність та визначено основні ознаки, а також доктринальні риси таких характеристик, як зустрічність вимог, однорідність вимог, настання моменту виникнення безпосереднього права стягнення зобов’язання у випадку його невиконання. Відмежовано зарахування зустрічних однорідних вимог від суміжних цивільно-правових категорій га запропоновано авторську класифікацію видів зарахування зустрічних однорідних вимог як способу припинення цивільного зобов’язання Розкрито основну структуру правочину, що реалізується у випадку припинення зобов'язання зарахуванням.

Проаналізовано досвід регулювання заліку як способу припинення зобов'язання, розробленого Комісією Ландо та втіленого в рамках Принципів європейського договірного (контрактного) права, а також результати роботи Комісії Ландо з уніфікації європейського договірного права.

Монографія рекомендована для юристів-практиків, науковців, викладачів, студентів-правників закладів вищої освіти.