МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
 

Науково-педагогічне спрямування активовано в форматі співпраці зі студентами та студентськими організаціями в рамках проведення брейн-рингів, майстер-класів, зустрічей з експертами, екскурсій, попереднього захисту дипломних і магістерських робіт, а також у наданні різного роду консультацій. В рамках культурного спрямування здійснюється організація різних поїздок і виставок, культурних програм і співпрацю з культурними та освітніми центрами.

        Науковий гурток – це об’єднання молодих цілеспрямованих людей, яке створює творче наукове середовище через реалізацію успішних проектів, орієнтованих на підтримку нових наукових ідей, інновацій та обмін знаннями.

        Науковий гурток студентів кафедри права та правоохоронної діяльності забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Інституті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

 При кафедрі права та правоохоронної діяльності діє науковий гурток з актуальних проблем державотворення та захисту прав людини в Україні. Керують гуртком за напрямами викладачі кафедри:

1.  Д.ю.н., доцент Циганюк Ю.В. – кримінальний процес; актуальні проблеми судоустрою та судочинства України; антикорупційне право; право інтелектуальної власності.

2.  К.ю.н. Охман О.В. – кримінальне право; екологічне право; цивільний процес; актуальні проблеми кримінального права.

3.  Д.ю.н., доц. Лисенко С.О. – адміністративне право і процес; інформаційне право; інформаційна безпека.

4.  К.ю.н., доц. Петлюк Ю.С. - адміністративне право і процес; фінансове право; митне право.

5.  К.і.н., доц. Парандій В.О. – теорія держави і права; філософія права; історія вчень про державу і право.

6.  К.ю.н. Жданкіна Л.К. – господарське право і процес; антимонопольно-конкурентне право.

7.  PhD  Авсієвич А.В. – цивільне право; міжнародний комерційний арбітраж;  господарське судочинство.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.

Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів.

Придбання навичок наукової роботи.

Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи.

Організація наукової роботи студентів.

Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

Засідання студентського наукового гуртка проводяться не рідше двох разів на семестр з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень та ін.

Ознайомитись із списком студентів-членів наукового гуртка можна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Z-r8acS6oNu5EzcNJOxtbCgZ2vP9xqFu/view?usp=sharing