МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
Кафедра права та правоохоронної діяльності Хмельницького інституту МАУП пройшла міжнародну акредитацію Освітньої програми "Право" другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Міжрегіональна Академія управління персоналом вперше пройшла процедуру акредитації в Міжнародному Акредитаційному Агентстві.
Міжрегіональна Академія управління персоналом уклала договір з Фундацією «Центр Академічної інформації» (ЦАІ) м. Рига, Латвія в березні 2020 року щодо проходження міжнародної акредитації для освітніх програм «Право» за спеціальністю 081 «Право» та «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія» освітній рівень магістр у восьми своїх відокремлених структурних підрозділах: Волинському, Житомирському, Одеському, Херсонському, Хмельницькому, Центральноукраїнському, Дніпровському та Львівському інститутах.