МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

У Хмельницькому інституті МАУП регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Оксана Кізаєва провела тренінг для студентів «Запобігання та протидія дискримінації».

 

До Дня «Нуль дискримінації», який відзначається  1 березня,  регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області Оксаною Кізаєвою проведено тренінг для студентів Хмельницького інституту МАУП на тему «Запобігання та протидія дискримінації».

Під час тренінгу учасники ознайомились з поняттям дискримінації, її формами та навчались бачити, правильно ідентифікувати та кваліфікувати випадки дискримінації. В подальшому учасники тренінгу були ознайомлені з діючими в Україні механізмами забезпечення запобігання та протидії дискримінації, а також з повноваженнями Уповноваженого ВРУ з прав людини в цій сфері.

Дня «Нуль дискримінації» відзначається 1 березня, відповідно до рішення ООН. Дискримінація – це ганебне явище, що порушує права людини, принижує людську гідність та не може залишатися без реагування держави.

У рамках здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина запобігання та протидія дискримінації є одним зі стратегічних напрямів діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 

У День нульової дискримінації Уповноважений Верховної Ради України з прав людини нагадує, що згідно зі статтею 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Основним Законом нашої держави закріплено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

І якщо у разі, коли випадки дискримінації, що трапляються в публічному житті, тягнуть за собою відповідне вжиття заходів реагування з боку держави, то дискримінація на побутовому рівні залишається неконтрольованою.

На переконання Уповноваженого, шляхом підвищення рівня солідарності, обізнаності населення та формування толерантного середовища можна сприяти зниженню ксенофобії, нетерпимості та дискримінації в Україні.