МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ПРАВА ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: МАГІСТР

 

1.   Актуальні проблеми цивільного права

2.   Актуальні проблеми інтелектуальної власності

3.   Актуальні проблеми судоустрою та судочинства

4.   Актуальні проблеми фінансового права

5.   Актуальні проблеми кримінального права

6.   Актуальні проблеми корпоративного права

7.   Антикорупційна діяльність в Україні  

8.   Виконавче провадження

9.   Звичаєве право

10. Історія та теорія вищої юридичної освіти (правова педагогіка)

11. Історія вчень про державу та право

12. Кримінально-виконавче право

13. Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність

14. Порівняльне правознавство

15. Правове регулювання банкрутства

16. Право міжнародних договорів

17. Правові засади антикорупційної стратегії України

18. Сучасні проблеми адміністративного права та процесу

19. Сучасна концепція соціально-правової держави

20. Філософія права 

 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: БАКАЛАВР

1.  Аграрне право

2.  Адвокатура України

3.  Адміністративна відповідальність

4.  Адміністративний процес

5.  Актуальні проблеми ТДП

6.  Антимонопольно-конкурентне право

7.  Господарське право

8.  Господарський процес

9.  Державне (конституційне) право зарубіжних країн

10.     Державне будівництво та місцеве самоврядування

11.     Екологічне право

12.     Житлове право

13.     Земельне право

14.     Конституційне право України

15.     Корпоративне право

16.     Криміналістика

17.     Кримінальне право

18.     Кримінальний процес

19.     Митне право

20.     Міжнародне право

21.     Міжнародне приватне право

22.     Міжнародний комерційний арбітраж

23.     Міжнародно-правове регулювання праці

24.     Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини

25.     Право Європейського Союзу

26.     Право інтелектуальної власності

27.     Правове регулювання економічної конкуренції

28.     Правове регулювання ЗЕД

29.     Сімейне право

30.     Теорія держави і права

31.     Трудове право

32.     Трудові спори

33.     Фінансове право

34.     Цивільне право

35.     Цивільний процес.