МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ПРАВА ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: МАГІСТР

1.   Актуальні проблеми цивільного права

2.   Актуальні проблеми інтелектуальної власності

3.   Актуальні проблеми судоустрою та судочинства України

4.   Актуальні проблеми фінансового права

5.   Актуальні питання кримінального права

6.   Актуальні проблеми корпоративного права

7.   Антикорупційне право

8.   Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність

9.   Порівняльне правознавство

10. Правове регулювання банкрутства

11. Правові засади антикорупційної стратегії України

12. Сучасні проблеми адміністративного права та процесу

13. Актуальні проблеми інформаційного права

14. Філософія права

     

Методичні  рекомендації для написання дипломних (магістерських робіт)

 

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження практики (магістр)

Програма науково-дослідної та педагогічної практики для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право»

Робоча програма виробничої практики та методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження практики (бакалавр)  

 

Методичні рекомендації з написання курсової роботи з Актуальних проблем цивільного права (магістр)

 

Методичні рекомендації з написання курсової роботи з Цивільного процесу (бакалавр)

Методичні рекомендації з написання курсової роботи з Цивільного права (бакалавр)

Методичні рекомендації з написання курсової роботи з Права інтелектуальної власності (бакалавр)

 

          ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: БАКАЛАВР

1.   Адміністративний процес

2.   Адміністративне право

3.   Аграрне право

4.   Господарське право

5.   Господарський процес

6.   Державне будівництво та місцеве самоврядування

7.   Земельне право

8.   Історія держави і права України

9.   Конституційне право України

10. Кримінологія

11. Кримінальне право

12. Кримінальний процес

13. Міжнародне право

14. Міжнародне приватне право

15. Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини

15. Податкове право

16. Порівняльний цивільний процес

17. Право інтелектуальної власності

18. Правове регулювання ЗЕД

19. Судові та правоохоронні органи України

20. Складання процесуальних документів

21. Теорія держави і права

22. Трудове право

23. Фінансове право

24. Цивільне право

25. Цивільний процес

26.  Юридична деонтологія