МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до вимог інструктивних документів Міністерства освітиі науки України.

Підготовка бакалаврів за спеціальністю 081 Право здійснюється відповідно до Стандарту вищої освіти, затвердженого Наказом МОНУ № 1379 від 12.12.2018 р. (Наказ МОН).

Підготовка магістрів за спеціальністю 081 Право здійснюється відповідно до затвердженої  у встановленому порядку Освітньої програми (Освітня програма 081 Право).

Основними напрямками методичної та науково-дослідної діяльності кафедри права та правоохоронної діяльності на сучасному етапі є проблеми дослідження цивільного права, зокрема правового регулювання цивільно-правових відносин у період становлення та розвитку авіатранспортної галузі, питання правової характеристики суб’єктів цивільного права, проблеми правового регулювання деліктної відповідальності, питання захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, питання правового регулювання сімейних та спадкових правовідносин і методологічні проблеми загальної теорії трудового права.

Пріоритетним завданням кафедри у науково-дослідній та навчально-методичній роботі є дослідження теоретичних та практичних проблем правового забезпечення господарської (підприємницької) діяльності, актуальних проблем цивільного, трудового права.

З 2012 року в грудні проводиться підсумкове засідання круглого столу «Актуальні проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні», у роботі якого беруть участь представники місцевих органів юстиції, органів суду та адвокатури, нотаріату, правоохоронних органів. Підсумком є видання щорічного збірника наукових праць.

Студенти залучаються до вивчення й узагальнення судової практики з актуальних правових проблем та проблем державотворення, практикується проведення колоквіумів та круглих столів. Також студенти, що вивчають дисципліни кафедри, мають можливість реалізувати теоретичні знання при проведенні ділових ігор в кабінеті процесуального права під керівництвом досвідчених викладачів-практиків. Щорічно студенти відвідують Науково-дослідний центр криміналістичних експертиз, проводяться ознайомлювальні екскурсії до сесійної зали Верховної Ради України