МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 Міжнародне підвищення кваліфікації

Науково-педагогічні працівники кафедри права та правоохоронної діяльності Алла Авсієвич та Ольга Охман пройшли  Міжнароднe підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ для підготовки фахівців спеціальностей: право, психологія та правоохоронна діяльність» (24-31 жовтня 2022 р.).

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. Програма міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) включає в себе виконання навчального навантаження. Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 годин): з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин.

Було опрацьовано наступні теми: «Інтерактивні хмарні технології та технології змішаного навчання»; «Сучасна освіта та нові технології в освіті. Досвід країн ЄС»; «Технології SMART в освіті в усьому світі». «Основні типи комунікативної взаємодії в мережі «Інтернет». Веб-конференція (інтернет-конференція)»; Гейміфікація освіти - практичні ігри та інтерактивні способи залучення учнів. Змішане навчання: як ефективно поєднувати онлайн та оффлайн в інтерактивному навчанні на платформах Zoom  та Moodle; «Останні тренди Ed-tech, задля технологічної освіти. Досвід країн ЄС»; Використання в дистанційній освіті хмарних сервісів для інтерактивного онлайн навчання.