МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
 
  Графік вільного вибору навчальних дисциплін 
 

МАГІСТРИ 2020, 2021
Спеціальність 081 Право
Денна/Заочна форма навчання 

 1. Актуальні проблеми банківського права
 2. Актуальні проблеми виконавчого провадження
 3. Актуальні проблеми господарського судочинства
 4. Актуальні проблеми інтелектуальної власності
 5. Актуальні проблеми корпоративного права
 6. Актуальні проблеми криміналістики
 7. Актуальні проблеми податкового права        
 8. Актуальні проблеми речового права
 9. Актуальні проблеми судочинства та судоустрою
 10. Актуальні проблеми трудового права
 11. Біржове право
 12. Бюджетне право
 13. Виборче право
 14. Міграційне право
 15. Міжнародне митне право
 16. Міжнародне торговельне право
 17. Порівняльне кримінальне право
 18. Правове регулювання банкрутства
 19. Правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництва
 20. Правові засади валютного регулювання
 21. Правові основи інвестиційної діяльності
 22. Правове регулювання ринку цінних паперів
 23. Системи досудового розслідування
 24. Страхове право
 25. Теорія і практика аргументації

БАКАЛАВРИ 2018-2021
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 081 ПРАВО

1.    Аграрне право

2.    Адвокатура України

3.    Антимонопольно-конкурентне право

4.    Банківське право

5.    Біржове право України

6.    Державне (конституційне) право зарубіжних країн

7.    Муніципальне право

8.    Договірне право

9.    Екологічне право

10. Житлове право

11. Делікти в цивільному праві

12. Державна служба

13. Договірне право

14. Забезпечення безпеки підприємницької діяльності

15. Зобов'язальне право

16. Корпоративне право

17. Криміналістика    

18. Кримінально-виконавче право

19. Кримінологія

20. Міжнародне приватне право

21. Міжнародне торговельне право

22. Міжнародний комерційний арбітраж

23. Міжнародно-правове регулювання праці

24. Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини

25. Нотаріат України

26. Податкове право

27. Порівняльне кримінальне право

28. Право Європейського Союзу

29. Правові системи сучасності

30. Право соціального та пенсійного забезпечення

31. Правове регулювання захисту економічної конкуренції

32. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

33. Правовий захист від недобросовісної конкуренції

34. Правові аспекти проведення обшуку

35. Речове право

36. Римське право

37. Сімейне право

38. Судова експертиза

39. Трудові спори

40. Юридична конфліктологія