МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Завідуючий кафедрою:

 Циганюк Юлія Володимирівна

доктор юридичних наук, доцент

 

Контактна інформація:
29015, м. Хмельницький, проспект Миру, 101 А
3-й поверх, аудиторія № 311, тел. spam_protected_info (вн.121)

E-mail:

Історія кафедри

Кафедра права та правоохоронної діяльності (до 1 вересня 2017 р. - кафедра комерційного та трудового права)  заснована 31 серпня 2001 року. Кафедра створена з метою формування  у студентів фундаментальних та професійно-орієнтованих знань з юридичних дисциплін. Навчання, навчально-методична та наукова діяльність науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється у відповідності до навчальних планів, щорічного плану роботи кафедри та індивідуальних планів роботи викладачів.

В різні часи кафедру очолювали Сич В.О. (к.ю.н., доцент), Протас І.Б. (к.ю.н., доцент),  Маркова С.В. (к.і.н., доцент), Кривов В.Г. (доктор філософії в галузі права), Очеретянко В.І. (к.і.н.), Авсієвич А.В. (доктор філософії в галузі права).

Почесними лекторами в різні часи були: професор кафедри організації розслідування злочинів Академії МВС України Біленчук П.Д., ректор МАУП Головатий М.Ф., директор Інституту  права ім. Володимира Великого Мацко А.С., віце-президент по зв’язках з громадськістю МАУП Слісаренко І.Ю. та інші відомі вчені. Викладацьку діяльність на кафедрі здійснюювали такі науковці: Резнікова В.В. (д.ю.н., професор), Андрушко А.В. (к.ю.н., доцент), Царенко В.І. (к.ю.н., доцент), Зьолка В.Л. (д.ю.н., доцент), Стефанчук М.О. (к.ю.н., професор), Литвиненко І.Л. (к.ю.н., доцент), Костяшкін І.О. (к.ю.н., доцент) та багато інших.
Кафедра висловлює слова вдячності доктору юридичних наук, професору Руднєвій Олександрі Миколаївні, яка підтримувала навчальний заклад, викладаючи кафедральні навчальні дисципліни.

За період існування кафедри  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук захистили Циганюк Ю.В., Охман О.В., Жданкіна Л.К., доктора філософії в галузі права - Авсієвич А.В., захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор  юридичних наук та отримала вчене звання доцента отримала Циганюк Ю.В.


              Основні завдання кафедри

         Основні завдання кафедри права та правоохоронної діяльності полягають в забезпеченні викладання базових юридичних дисциплін правового циклу, створення необхідної навчально-методичної бази, проведення наукових досліджень з проблем цивільного права і процесу, сімейних і трудових правовідносин, міжнародно-приватного права і правового забезпечення професійної діяльності та для забезпечення набуття практичних навичок студентів при проходженні практик тощо. Головна мета кафедри – організувати глибоке та творче вивчення студентами навчальних дисциплін, ознайомити їх з найкращими творчими здобутками провідних вчених України та західних країн, виховати справжнього громадянина нашої держави.

img_9632_05_01

Виховання правової культури, поваги до прав і свобод людини у студентів є органічною складовою діяльності кожного члена кафедри під час аудиторних занять, у поза аудиторний час: в інституті та в гуртожитках, на екскурсіях і під час зустрічей з цікавими людьми, які працюють в юридичних установах, правозахисних організаціях, правничих спілках. Кожен викладач регулярно проводить зі студентами бесіди, лекції, вечори питань та відповідей, екскурсії та інші заходи.

Перспективними напрямами роботи кафедри права та правоохоронної діяльності є добір та підготовка молодих кадрів, створення науково-методичної бази, використання новітніх інформаційних технологій, наукового пошуку та поглибленого вивчення навчальних дисциплін кафедри.