МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 

Завідуючий кафедрою:

Циганюк Юлія Володимирівна,

кандидат юридичних наук

Контактна інформація:
29015, м. Хмельницький, проспект Миру, 101 А
2-й поверх, аудиторія № 221,
E-mail:, тел. 78-94-36

Історія кафедри

Кафедра комерційного та трудового права заснована 31 серпня 2001 р. Кафедра створена з метою формування  у студентів фундаментальних та професійно-орієнтованих знань з юридичних дисциплін. Навчання, навчально-методична та наукова діяльність науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється у відповідності до навчальних планів, щорічного плану роботи кафедри та індивідуальних планів роботи викладачів.

В різні часи кафедру очолювали Сич В.О. (к.ю.н., доцент), Протас І.Б. (к.ю.н., доцент),  Маркова С.В. (к.і.н., доцент), Кривов В.Г. (доктор філософії в галузі права), Очеретянко В.І. (к.і.н.), Авсієвич А.В. (доктор філософії в галузі права).

trud1_03
 
Почесними лекторами в різні часи були: професор кафедри організації розслідування злочинів Академії МВС України Біленчук П.Д., ректор МАУП Головатий М.Ф., директор Інституту  права ім. Володимира Великого Мацко А.С., віце-президент по зв’язках з громадськістю МАУП Слісаренко І.Ю. та інші відомі вчені. Викладацьку діяльність на кафедрі здійснюювали такі науковці: Резнікова В.В. (д.ю.н., професор), Андрушко А.В. (к.ю.н., доцент), Царенко В.І. (к.ю.н., доцент), Зьолка В.Л. (д.ю.н., доцент), Стефанчук М.О. (к.ю.н., професор), Литвиненко І.Л. (к.ю.н., доцент), Костяшкін І.О. (к.ю.н., доцент) та багато інших.

За період існування кафедри комерційного та трудового права дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук захистили Циганюк Ю.В., Охман О.В., отримав вчене звання старшого наукового співробітника Трембіцький А.М.

Кафедра висловлює слова вдячності доктору юридичних наук, професору Руднєвій Олександрі Миколаївні, яка підтримувала навчальний заклад, викладаючи кафедральні навчальні дисципліни.

              Основні завдання кафедри

         Основні завдання кафедри комерційного та трудового права полягають в забезпеченні викладання базових юридичних дисциплін цивільно-правового циклу, створення необхідної навчально-методичної бази, проведення наукових досліджень з проблем цивільного права і процесу, сімейних і трудових правовідносин, міжнародно-приватного права і правового забезпечення професійної діяльності та для забезпечення набуття практичних навичок студентів при проходженні практик тощо. Головна мета кафедри – організувати глибоке та творче вивчення студентами навчальних дисциплін, ознайомити їх з найкращими творчими здобутками провідних вчених України та західних країн, виховати справжнього громадянина нашої держави.

Виховання правової культури, поваги до прав і свобод людини у студентів є органічною складовою діяльності кожного члена кафедри під час аудиторних занять, у поза аудиторний час: в університеті та в гуртожитках, на екскурсіях і під час зустрічей з цікавими людьми, які працюють в юридичних установах, правозахисних організаціях, правничих спілках. Кожен викладач регулярно проводить зі студентами бесіди, лекції, вечори питань та відповідей, екскурсії та інші заходи.

Перспективними напрямами роботи кафедри комерційного та трудового права є добір та підготовка молодих кадрів через аспірантуру, створення науково-методичної бази, використання новітніх інформаційних технологій, наукового пошуку та поглибленого вивчення навчальних дисциплін кафедри.

Перспективними напрямами роботи кафедри комерційного та трудового права є добір та підготовка молодих кадрів через аспірантуру, створення науково-методичної бази, використання новітніх інформаційних технологій, наукового пошуку та поглибленого вивчення навчальних дисциплін кафедри.
 
Науково-педагогічний склад кафедри
Циганюк Юлія Володимирівна, к.ю.н., адвокат
Охман Ольга Василівна, к.ю.н.
Трембіцький Анатолій Михайлович, к.і.н., снс
Мота Андрій Федорович, к.ю.н, доцент
Андрушко Алла Володимирівна, к.ю.н., доцент
Трач Оксана Михайлівна, к.ю.н., доцент
Авсієвич Алла Валеріївна, старший викладач, PhD
Жданкіна Лариса Костянтинівна, викладач
Кривов Володимир Георгійович, старший викладач, PhD
Бевза Юрій Петрович, викладач, адвокат
Романішин Ярослав Олександрович, викладач, приватний нотаріус
Фурман Ігор  Григорович, к.ю.н.