МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Видано збірники наукових праць:

1. Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. пр. /  гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2018. – Вип. 3. – 118 с.

2. Українська мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2018. – Вип. 11. – 134 с.

3. Українська мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 12. – 142 с.

4. Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. пр. /  гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2019. – Вип. 4. – 147 с.

5. Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук.пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. - Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП. - 2020. - Вип. 5. - 116 с. 

 

Савчук Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фундаментальної підготовки

 1.  Савчук Л.О. Формування інформатичної складової фахової підготовки майбутніх економістів. Монографія. / Савчук Л.О.  Тернопіль: ВД «Крок», 2015. – 200с. ISBN 978-617-692-200-1.

 

2. Савчук Л.О., Акуленко К.Ю. Організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців у фінансово-економічному коледжі до професійної діяльності. // Молодь і ринок. Науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2015.– №5(124). – С. 62–68. Фахове видання

 

3.  Савчук Л.О., Федішина А.В. Математичний аналіз та прогнозування рівня захворюваності  на цукровий діабет у Хмельницькій області. // Економіка та держава. Науково-практичний журнал Сумського державного університету.   2015.   № 6.  С. 107-115. Фахове видання

 

4.   Савчук Л.О. Еволюція застосування  інформаційних технологій у вищій школі: проблеми та перспективи. / Савчук Л.О. // Українська мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. Ін.-ту МАУП, 2015. – Вип. 6. – С.129-135.

 

5.  Савчук Л.О. Інформаційні технології в туристичному бізнесі: проблеми та перспективи. // Інноваційні технології ХХІ століття:  зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид - во Хмельниц. Ін – ту МАУП, 2017.  – Вип.  2 – С. 85-89.


6.  Рівний Д. М., Савчук Л. О. Сутність інформаційних технологій та їх роль у діяльності туристичного бізнесу// Інноваційні технології ХХІ століття:  зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид - во Хмельниц. Ін – ту МАУП, 2017.  – Вип.  2 – С. 78-85.


7.  Cавчук Л. О. Психологічний вплив комп’ютерних технологій на розвиток особистості. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. – Вип. 6. – С. 109-113.


8.  Савчук Л. О. Формування комунікативної компетенції в сучасному інформаційному суспільстві // Інноваційні технології ХХІ століття:  зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид - во Хмельниц. Ін – ту МАУП, 2018  – Вип.  3 – С.


9. Драпак Л.С., Савчук Л. О. Компетентнісний підхід та його роль в освітньому процесі при вивченні математики в основній школі. // Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Збірник наукових праць, 2018.


10. Савчук Л. О. Вплив комп’ютерних технологій на формування та розвиток особистості: психолого-педагогічні аспекти. // Українська мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 10. – С. 54-57. 

 

11. Савчук Л. О. Інноваційний характер інформатичної складової фахової підготовки майбутніх економістів. // Вип. 8: Матер. Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики», 11 квітня 2019 р. / редкол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. – 2019. – С. 388-392.

12. Савчук Л. О. Формування інформаційної культури фахової підготовки спеціалістів у сучасному українському суспільстві. Савчук Л.О. // Інноваційні технології ХХІ століття:  зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид - во Хмельниц. Ін – ту МАУП, 2019  – Вип.  4 – С.123-128

13. Савчук Л. О. Інноваційний характер інформатичної складової фахової підготовки майбутніх економістів. // Вип. 8: Матер. Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики», 11 квітня 2019 р. / редкол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. – 2019. – С. 388-392.

 

стор. 2 »