МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 

                                                              

 

Завідуючий кафедрою:

Савчук Людмила Олександрівна,

кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:
29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 101 А, 2-й поверх, аудиторія № 241,
E-mail:, тел. 78-94-32

  Історія кафедри

       Кафедра фундаментальної підготовки створена у серпні 2002 року з метою забезпечення викладання фундаментальних математичних, комп’ютерних дисциплін, дисциплін природничо-наукового циклу (наказ № 163 а від 31.08.02 р.). Організатором та першим завідувачем кафедри була Драч Ілона Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент.

fundement_1_05

У 2006-2012 рр. завідувач кафедри кандидат історичних наук, доцент, біофізик - Вашеняк Ірина Богданівна, яка має наукові праці в галузі історії біологічної науки, екології, педагогіки та психогенетики.

У 2012-2015 рр.  кафедру очолює доктор філософії в галузі державного управління (PhD), старший викладач - Костенко Дмитро Вікторович.

Кафедра фундаментальної підготовки забезпечує викладання дисциплін за такими основними напрямами: історичний, філософський, культурологічний, релігієзнавчий, українознавчий, мовознавчий, математично-природознавчий. Кафедра здійснює соціально-гуманітарну та фундаментальну підготовку бакалаврів, спеціалістів на денній та заочній формах навчання.  

 Навчально-методична та наукова діяльність науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється у відповідності до навчальних планів, щорічного плану роботи кафедри та індивідуальних планів роботи викладачів.

 Основні завдання кафедри

       Основні завдання кафедри фундаментальної підготовки полягають у забезпеченні викладання фундаментальних дисциплін, проведенні наукових досліджень, підвищенні рівня загальної культури та духовності студентів, соціальному та професійному становленні молоді. Дисципліни, які викладаються кафедрою мають на меті сприяти не лише духовному збагаченню та зростанню особистості студента, а й передбачають своїм завданням формувати і підвищувати фахову компетентність майбутнього спеціаліста з обраної спеціальності.

       Головна мета кафедри – організувати глибоке та творче вивчення студентами навчальних дисциплін, ознайомити їх з найкращими творчими здобутками провідних вчених України та зарубіжжя, виховати цілісну патріотичну особистість.

Основними напрямками виховної роботи кафедри фундаментальної підготовки є комплекс виховних заходів у позанавчальний час. Колектив кафедри важливим завданням своєї діяльності вбачає у прищепленні студентам шанобливого ставлення до духовної спадщини українців та представників інших націй.

            Перспективними напрямами роботи кафедри фундаментальної підготовки є добір та підготовка молодих кадрів, створення науково-методичної бази, використання сучасних інформаційних технологій, наукового пошуку та ґрунтовного вивчення навчальних дисциплін кафедри.

  Науково-педагогічний склад кафедри

Вашеняк  Юлія Анатоліївна, кандидат біологічних наук
Гудима  Алла Анатоліївна, кандидат технічних наук
Дацюк Олександр Анатолійович, кандидат богослов'я
Добрянський Микола Іванович, старший викладач
Драч Ілона Володимирівна, доцент, кандидат технічних наук
Дубина Людмила Григорівна, доцент, кандидат педагогічних наук
Дубчак Володимир Васильович, старший викладач
Костенко Дмитро Вікторович, старший викладач, PhD
Коцюк Володимир Дмитрович, кандидат історичних наук
Кушніренко Дмитро Олександрович, кандидат медичних наук
Олійник Валентина Василівна, доцент, кандидат педагогічних наук
Парандій Валентина Олександрівна,  доцент, кандидат історичних наук
Савчук  Людмила Олександрівна – завідуючий кафедрою, доцент, кандидат педагогічних наук
Тітарчук Ванда Романівна, старший викладач

 Наукова та навчально-методична діяльність

     Сферою наукових інтересів кафедри фундаментальної підготовки є широкий спектр проблем ефективності функціонування економіки України на сучасному етапі господарювання. Науково-педагогічний склад кафедри проводить дослідження за науковими темами: «Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості в умовах глобалізації» та «Національні та глобальні мови в умовах сучасних інтеграційних процесів»