МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Триває обговорення ОПП «Управління персоналом та економіка праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Триває обговорення освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».

В процесі міжкафедрального обговорення, що відбулося 20 січня 2021р., свої пропозиції внесли науково-педагогічні працівники Хмельницького інституту МАУП.

Присутні приділили особливу увагу унікальності освітньо-професійної програми, її структурній та логічній побудові,  переліку та обсягу обов'язкових і вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, вмінь та навичок та забезпечить отримання здобувачами вищої освіти поглиблених знань економічного спрямування.