МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

      При кафедрі економіки та управління діє науковий гурток з актуальних проблем економіки.

Керують гуртками за напрямками викладачі кафедри:

1.  К.п.н., доц. Білий Л.Г., к.е.н., доц. Ткачук Н.М. – мотивація персоналу.

2.  К.е.н., доцент Гуменюк А.Ф. – облік і оподаткування.

3.  К.е.н., доцент Ковальчук В.Г. – маркетингова політика і менеджмент підприємства.

4.  К.е.н., доцент Рижа Т.В. – управління персоналом.

5.  Ст. викладач Оліх Г.І. – фінансування підприємства.

6.  К.е.н. Цимбалюк Г.С. – актуальні питання економіки.

7.  Д.е.н., доцент Думанська К.С. - економічна теорія.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

- набуття навичок наукової роботи;

- розвиток аналітичних здібностей та наукового мислення, розширення кругозору;

- виявлення найбільш здібних студентів, схильних до науково-дослідної роботи студентів;

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

- поглиблення знань з дисциплін, які вивчаються;

- організація наукової роботи студентів;

- залучення до наукової роботи студентів, які проявляють інтерес до дослідницької діяльності.

 
Засідання студентського наукового гуртка проводять два рази на семестр з обговоренням підсумків науково-дослідної роботи.

 
Члени студентського наукового гуртка «Оeconomia»:

1. Слісарчук Олег Анатолійович
2. Кухар Денис Юрійович
3. Юрчина Вадим Вікторович
4. Содома Ілля Олегович
5. Олійник Крістіна Вадимівна
6. Луцик Іван Вікторович
8. Миколюк Сергій Ігорович
9. Куник Іван Іванович
10. Заїка Ольга Олександрівна

11. Панькова Ірина Миколаївна