МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Онлайн обговорення проекту ОПП «Управління персоналом та економіка праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

 

19 січня 2021р. о 13-00  на платформі Zoom відбулося відкрите засідання кафедри «Економіки та управління» за участю стейкхолдерів. Ключовим питанням засідання було обговорення проекту ОПП «Управління персоналом та економіка праці», в якому, окрім проектної групи та членів кафедри, взяли участь представники Ради роботодавців Хмельницького інституту МАУП (Безкоровайний Володимир Іванович, Яцюк Вікторія Володимирівна) та Студентське самоврядування (Коваль Зоряна, Марчук Назар).

 

Робота над зазначеною програмою проводилася спільно зі всіма зацікавленими сторонами: роботодавцями, студентами, академічною спільнотою. Враховувалися зміни регіонального, загальнонаціонального та світового економічного та освітнього середовищ, вимог ринку праці.

Завідувач кафедри Цимбалюк Г.С. доповіла, що запропонована освітньо-професійна програма дозволяє забезпечити сучасну та якісну підготовку бакалаврів спеціальності 051 «Економіка». Визначені освітньою-професійною програмою фахові компетентності та результати навчання засвідчують високий рівень професійної підготовки випускників, забезпечують достатньо широке коло їх професійної діяльності та високу конкурентоздатність на ринку праці. Ефективність та якість освітнього процесу забезпечується його логічною побудовою, чітко продуманою та збалансованою структурою програми, раціональним поєднанням теоретичного навчання та практичної підготовки.

Учасники засідання позитивно оцінили освітньо-професійну програму та відмітили її актуальність і прогресивність. 

З метою ознайомлення і подальшого обговорення та удосконалення на сайті Хмельницького інституту МАУП розміщено проект ОПП «Управління персоналом та економіка праці» та анкета для надання пропозицій.