МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Нормативні дисципліни


Освітній рівень: магістр

ОЗП 1. Іноземна мова у професійній діяльності
ОЗП 2. Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність
ОЗП 3. Українська мова професійного спрямування
ОЗП 4. Цивільний захист
ОПП 1. Стратегічне управління людськими ресурсами
ОПП 2. Економіка праці і соціально-трудові відносини
ОПП 3. Корпоративна соціальна відповідальність
ОПП 4. Інноваційний розвиток підприємства
ОПП 5. Технології управління персоналом
ОПП 6. Інформаційні системи і технології на підприємствах

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та захисту дипломних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальності: 051 «Економіка»

Тематика магістерських робіт на 2019-2020 н.р. (для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка")  

Тематика магістерських робіт на 2020-2021 н.р. (для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка")

Тематика магістерських робіт на 2021-2022 н.р. (для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка")

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ» (для другого (магістерського) рівня вищої освіти) галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності: 051 "Економіка"

Положення про практику здобувачів вищої освіти

Програма переддипломної практики: методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту (для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка")

Програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 

 

Нормативні дисципліни

Спеціальність: 051 Економіка
Спеціалізація: Управління персоналом та економіка праці
Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР
Термін навчання 4р. 6 м.
Форма навчання: ЗАОЧНА

І семестр

1. Академічні студії
1. Іноземна мова
2. Філософія
3. Сучасна українська мова
4. Вища математика
5. Історія та культура України
6. Вступ до спеціальності «Економіка»
 

ІІ семестр

1. Іноземна мова
2. Політична економіка
3. Статистика
4. Правознавство
5. Основи психології
6. Розміщення продуктивних сил

ІІІ семестр

1. Іноземна мова
2. Основи академічного письма
3. Мікроекономіка
4. Інформаційні системи та технології
5. Економіка підприємства
6. Основи менеджменту
7. Економіка праці та соціально-трудові відносини  

ІV семестр

1. Макроекономіка
2. Економіка праці та соціально-трудові відносини
3. Фінанси, гроші та кредит
4. Основи маркетингу
5. Фізіологія і психологія праці
 
V семестр

1. Міжнародна економіка
2. Облік і аудит
3. Управління оплатою праці
4. Мотивування персоналу
5. Управління персоналом


VІ семестр

1. Управління персоналом
2. Організації праці
3. Нормування праці
4. Охорона праці в галузі

VІІ семестр

1. Управління трудовим потенціалом
2. Управління персоналом в транснаціональних компаній
3. Основи наукових досліджень в сфері управління персоналом

VІІІ семестр

1. Ринок праці
2. Аудит персоналу
3. Державне регулювання зайнятості
4. Фінанси підприємств

 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціалізація: Фінанси, банківська справа та страхування
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання 4 роки
Форма навчання: Денна

І семестр

1. Історія та культура України
2. Іноземна мова
3. Сучасна українська мова
4. Вища математика
5. Політична економіка
6. Вступ до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»  

ІІ семестр

1. Іноземна мова
2. Філософія
3. Статистика
4. Історія економічних вчень
5. Безпека життєдіяльності та охорона праці
6. Теорія фінансів
7. Фізичне виховання

ІІІ семестр

1. Мікроекономіка
2. Основи менеджменту
3. Основи академічного письма
4. Економіка підприємства
5. Фінанси
6. Іноземна мова

ІV семестр

1. Фінанси
2. Макроекономіка
3. Економічна інформатика
4. Гроші та кредит
5. Основи маркетингу
6. Фізичне виховання
7. Іноземна мова

V семестр

1. Міжнародна економіка
2. Економіка праці та соціально-трудові відносини
3. Облік і аудит
4. Фінанси підприємства

VІ семестр

1. Економічний аналіз
2. Регіональна економіка
3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
4. Банківські операції
5. Податкова система
6. Фінансовий аналіз

VІІ семестр

1. Страхування
2. Ціноутворення
3. Інвестування
4. Фінансовий ринок
5. Бюджетна система

VІІІ семестр

1. Банківська система
2. Інформаційні системи в економіці та бізнесі