МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Нормативні дисципліни

 

Кафедра економіки та управління

 

Освітній рівень: магістр

 

1.           Глобальна економіка

2.           Інтелектуальний бізнес

3.           Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу

4.           Менеджмент персоналу

5.           Мотивування персоналу

6.           Організація праці менеджера

7.           Технології управління персоналом

8.           Фінансовий менеджмент

9.           Інвестиційний розвиток підприємства

 

 

Освітній рівень: Бакалавр

 

1.    Аудит персоналу

2.    Банківська система

3.    Бухгалтерський облік

4.    Бюджетна система

5.    Вступ до спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»

6.    Вступ до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

7.    Гроші і кредит

8.    Економіка праці і соціально-трудові відносини

9.    Економіка підприємства

10. Економетрія

11. Економічна теорія

12. Економіка інноваційної діяльності

13. Інвестування

14. Історія економіки та економічної думки

15. Кадровий менеджмент в адміністративному управлінні

16. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу

17. Макроекономіка

18. Маркетинг

19. Менеджмент

20. Міжнародна економіка

21. Мікроекономіка

22. Нормування праці

23. Організація праці

24. Основи менеджменту

25. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

26. Облік і аудит

27. Оптимізаційні методи та моделі

28. Основи наукових досліджень у сфері управління персоналом

29. Основи маркетингу

30. Податкова система

31. Політична економія

32. Планування і контроль на підприємствах

33. Потенціал і розвиток підприємства

34. Проектний аналіз

35. Регіональна економіка

36. Ринок праці

37. Розміщення продуктивних сил

38. Статистика

39. Страхування

40. Стратегія управління підприємствами

41. Управління персоналом

42. Управління оплатою праці

43. Управління трудовим потенціалом

44. Управління витратами

45. Фінанси

46. Фінанси підприємства

47. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

48. Фінансовий ринок

49. Фінанси, гроші та кредит