МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Підготовлено та проведено  засідання круглого столу:  
1. «Сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики механізму оподаткування» - 12 червня 2019 року;
2. «Інструменти мотивації персоналу в контексті збереження працюючих на ринку праці», присвячений дню  «НR-менеджера»  - 21 листопада 2019 року.

Проведено 2  наукових семінарів за участю державної фіскальної служби, фонду соціального страхування, пенсійного фонду, державної інспекції з праці, керівників, головних бухгалтерів суб’єктів господарювання.

     Гуменюк Антоніна Федорівна – завідувач кафедри економіки та управління,  кандидат економічних  наук, доцент

1. Гуменюк А.Ф. Організація обліку ОСББ: сучасний стан та напрямки удосконалення // Вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство.-2019 №28 -С, 102-105.
2. Гуменюк А.Ф. Особливості самореалізації підлітка // Психологія XXI століття: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту ПрАт «ВНЗ «МАУП», 2019. – Вип. 9. – С. 45-51.
3. Гуменюк А.Ф. Вдосконалене правове регулювання діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю як чинник повернення основних бізнес-активів в Україну // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту ПрАт «ВНЗ «МАУП», 2019. – Вип. 8. – С. 40-44.
 4. Гуменюк А.Ф. Впровадження внутрішнього аудиту основних засобів на вітчизняних підприємствах.// Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права.- 14 листопада 2019 року. -С 102. м. Полтава. Центр фінансово-економічних досліджень.
5. Гуменюк А.Ф. Податок на виведений капітал: оподаткування прибутку по-новому// Туризм  зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту ПрАт «ВНЗ «МАУП», 2018. – Вип. VIII. – С. 27-32. 

Оліх Галина Іванівна, старший викладач

1. Оліх Г.І. Відновлення платоспроможності фізичної особи як інструмент найкращих світових практик // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – Вип. 8. – С. 128-133.
2. Оліх Г.І. Проблеми працевлаштування та профорієнтації в підлітковому віці// Психологія XXI: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 9. – С. 117-129.
3. Оліх Г.І. Блокування податкових накладних крізь призму новел податкового законодавства // Туризм ХХІ століття: проблеми та перспективи: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 4. – С. 57-61.
4. Оліх Г.І. Aзaртні ігри в Укрaїні: історія, соціaльно-економічний aнaліз тa етaп переоцінки // Історія, культура та освіта: християнський вимір: зб. наук. пр. гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 9. – С. 145-151.
5. Оліх Г.І. Оперaція «Віcлa»: зaбути неможливо // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ–ХХІ ст. (до 75-х роковин початку депортації українського населення з їх етнічних земель (підписання «Угоди про взаємний обмін населенням у прикордонних районах» між УРСР і Польською республікою): зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 8. – С.151-156.
6. Оліх Г.І., Гуменюк А.Ф. Соціально-філософський аспект «Енеїди» як відтворення образів, що є актуальними крізь призму часу // Українська мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. XI. – С. 19-23.
7. Оліх Г.І., Михайлюк О.А. Штучний інтелект: тенденції змін на ринку праці// Психологія XXI: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 8. – С. 127-133.

     Рижа Тетяна Володимирівна, доцент кафедри економіки та управління 

1. Рижа Т.В. Податкові інструменти стимулюваня малого та середнього бізнесу / Г.С. Цимбалюк // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку і аудиту: матеріали IV всеукр. наук.-прак. інтренет - конф.  (м. Хмельницький, 30-31травня  2019 року). – Хмельницький: ХКТЕІ, 2019. – С.83-89.
2.  Рижа Т. Мірошкіна А. «Оцінка працівників підприємства як елемент організації роботи з персоналом». Науковий вісник ХКТЕІ. №14. 2019р. с. 48-56.
3. Рижа Т. Дерейчук Р.  «Економічна сутність ціни та цінової стратегії підприємства». Науковий вісник ХКТЕІ. №14. 2019р. с. 286-294.
4.  Рижа Т.В. Новітні системи касового самообслуговування клієнтів у роздрібній торгівлі. Збірник наукових праць ХКТЕІ. №14. 2019р. с. 56-62.
5. Рижа Т.В., Федорчук О.С. Фінансове забезпечення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Науковий вісник ТДАТУ. №1. 2019 р. – С.211-223. 

     Цимбалюк Ганна Сергіївна, викладач кафедри

1. Цимбалюк Г.С. Облікова політика підприємства як інструмент організації бухгалтерського обліку / Г.С. Цимбалюк // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку і аудиту: матеріали IV всеукр. наук.-прак. інтренет - конф.  (м. Хмельницький, 30-31травня  2019 року). – Хмельницький: ХКТЕІ, 2019. – С.49-52
2. Цимбалюк Г.С. Оцінка ефективності функціонування систем управління якістю продукції / Г.С. Цимбалюк // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми: матеріали VI міжнар. наук.-прак. конф.  (м. Одеса, 19 квітня 2019 року). – Одеса: МГУ, 2019. – С.142-145
3. Цимбалюк Г.С. Управління ризиками як один із елементів системи управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості / Г.С. Цимбалюк // Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії: матеріали міжнар. наук.-прак. конф.   (м. Запоріжжя, 16 березня 2019 року). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. – С. 49-51
4. Цимбалюк Г.С. Роль якості продукції в конкурентоспроможності підприємства / Г.С. Цимбалюк // Інноваційні економічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн: матеріали  міжнар. наук.-прак. конф.  (м. Київ,15-16 лютого 2019 року). – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. – С. 82-85
5. Цимбалюк Г.С. Інформаційні системи менеджменту як складова системи управління якістю, що забезпечують ефективність прийняття управлінських рішень / Г.С. Цимбалюк // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи: матеріали всеукр. наук.-прак. конф.  (м.Київ, 9 лютого 2019 року). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. – С.52-55 
6. Цимбалюк Г.С. Ефективність впровадження заходів з управління якістю продукції / Г.С. Цимбалюк //  Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: матеріали  міжнар. наук.-прак. конф.  (м. Полтава, 26 січня 2019 року): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – С.43-44
7. Цимбалюк Г.С. Технологічна складова в підтримці системи управління якістю / Г.С. Цимбалюк // Перспективи розвитку менеджменту, фінансів та аудиту в умовах інтеграційних процесів: матеріали всеукр. наук.-прак. конф.  (м.Одеса, 19 січня 2019 року). – Одеса: ЦЕДР, 2019. – С. 39-42
8. Цимбалюк Г.С. Визначення основних критеріїв якості хлібобулочних виробів / Г.С. Цимбалюк // Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни: матеріали міжнар. наук.-прак. конф. (м.Дніпро, 19 січня 2019 року). – Дніпро: НО «Перспектива», 2019. –. – Ч.1. - С. 110-112
9. Цимбалюк Г.С. Вплив трудових факторів на якість продукції підприємств хлібопекарської галузі / Г.С. Цимбалюк // Регулювання, значення та ефективність міжнародного науково-економічного співробітництва: матеріали всеукр. наук.-прак. конф. (м.Київ, 19 січня 2019 року). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. – С.65-68