МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
 
БАКАЛАВРИ 2019
Спеціальність: 051 Економіка
денна форма навчання

 
3 семестр
1. Методи та технології прийняття управлінських рішень
    Економіка ресурсного потенціалу підприємства
2. Основи психології та педагогіки
    Психологія
    Етика та естетика
3. Професійна орієнтація. Підготовка кадрів
    Основи підприємницької діяльності
 
4 семестр
1. Теорія і практика самоменеджменту
    Самоорганізація особистості
2. Соціологія
    Політологія
 
5 семестр
1.  Трудове право
     Податкова система України
     Соціальне страхування
 2. Психологія виробничих груп
     Психологія професійної діяльності менеджера персоналу
 
6 семестр
1. Кадрове діловодство
    Організація інформаційної діяльності в сфері управління
2. Економічний аналіз
    Теорія і практика аналізу економічних процесів
 
7 семестр
1. Просемінар з економіки та управління персоналом
    Просемінар з міжнародної економіки та управління персоналом
2. Тренінг з психології управління
    Управління виробничими конфліктами
3. Економіка праці в організації
    Менеджмент продуктивності
 
8 семестр
1. Управління персоналом в транснаціональних компаніях
    Комплексний кваліфікаційний тренінг
2. Управління знаннями персоналу
    Інформаційно-комунікативний менеджмент
3. Раціоналізація трудових процесів
    Ергономіка
4. Державне регулювання зайнятості
    Рекрумент
 
БАКАЛАВРИ 2018
Спеціальність: 051 Економіка
денна форма навчання

 
5 семестр
1. Раціоналізація трудових процесів
    Управління знаннями персоналу
 
6 семестр
1. Кадрове діловодство
    Організація інформаційної діяльності в сфері управління
 
7 семестр
1. Стратегічне управління (галузь знань "Економіка та підприємництво")
    Стратегічний кадровий менеджмент
2. Управління брендом роботодавця
    Рекрумент
3. Теорія і практика аналізу економічних процесів
    Економічне управління підприємством
 
8 семестр
1. Раціоналізація трудових процесів
    Ергономіка
2. Менеджмент продуктивності
    Управління розвитком персоналу
3. Управління оплатою праці
    Державне регулювання зайнятості
4. Трудове право
    Господарське право
 
БАКАЛАВРИ 2017
Спеціальність: 051 Економіка
денна форма навчання
 
7 семестр
1. Рекрумент
    Професійна орієнтація. Підготовка кадрів
2. Теорія і практика аналізу економічних процесів
    Економічне управління підприємством
 
8 семестр
1. Комплексний кваліфікаційний тренінг
    Управління виробничими конфліктами
2. Менеджмент персоналу
    Просемінар з міжнародної економіки та управління персоналом
3. Управління оплатою праці
    Управління знаннями персоналу
4. Управління брендом роботодавця
    Ситуаційний менеджмент

БАКАЛАВРИ 2018
Спеціальність: 051 Економіка
заочна форма навчання
група ІН8-12-18-Б1УПП (4.6з)

 
5 семестр
1. Бізнес-тренінг
    Комунікативний тренінг
 
7 семестр
1. Менеджмент підприємств автосервісу
    Менеджмент туристичної фірми
8 семестр
1. Економіка підприємств АПК
    Екологічна економіка
 
БАКАЛАВРИ 2018
Спеціальність: 051 Економіка
заочна форма навчання

 
5 семестр
1. Господарське право
    Ділова іноземна мова
 
6 семестр
1. Кадрове діловодство
    Організація інформаційної діяльності в сфері управління
2. Раціоналізація трудових процесів
    Ергономіка
 
7 семестр
1. Рекрумент
    Професійна орієнтація. Підготовка кадрів
2. Теорія і практика аналізу економічних процесів
    Економічне управління підприємством
3. Менеджмент продуктивності
    Ділова іноземна мова
 
8 семестр
1. Комплексний кваліфікаційний тренінг
    Управління виробничими конфліктами
2. Менеджмент персоналу
    Просемінар з міжнародної економіки та управління персоналом
3. Управління оплатою праці
    Управління знаннями персоналу
4. Управління брендом роботодавця
    Ситуаційний менеджмент
5. Управління знаннями персоналу
    Ділова іноземна мова

МАГІСТРИ 2019
Спеціальність: 051 Економіка
заочна форма навчання
 
2 семестр
1. Наукові дослідження в галузі управління людськими ресурсами
    Методика викладання дисциплін управління персоналом
2. Людський розвиток
    Розвиток персоналу

БАКАЛАВРИ 2017
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
заочна форма навчання

 
7 семестр
1. Фінансовий аналіз
    Аналіз банківської діяльності
2. Маркетингове дослідження
    Маркетингове ціноутворення
3. Міжнародні фінансово-кредитні організації
    Податкові системи зарубіжних країн
 
8 семестр
1. Інвестиційний аналіз
    Інвестиційне кредитування
2. Фінансовий аналіз зовнішньоекономічної діяльності
    Центральний банк і грошово-кредитна політика
3. Страхові послуги
    Соціальне страхування
4. Система національних рахунків
    Організація кредитно-розрахункових операцій у банках