МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ТУРИЗМУ

 

Графік вільного вибору навчальних дисциплін 

 

МАГІСТРИ
Спеціальність: 051 Економіка

 

ВЗП 5. Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

ВЗП 6. Сучасні економічні теорії

ВЗП 7. Фінансовий менеджмент

ВЗП 8. Стратегічне управління підприємством

ВПП 7. Інтелектуальний бізнес

ВПП 8. Мотивація персоналу

ВПП 9. Служба персоналу

ВПП 10. Управління командами

ВПП 11. Маркетинг персоналу

ВПП 12. Управління брендом роботодавця

ВПП 13. Людський розвиток

ВПП 14. Розвиток персоналу

 

2021 рік вступу

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання 4 роки

Форма навчання: Денна

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: Управління персоналом  та економіка праці

2      семестр

1.    Безпека життєдіяльності

Екологія

2.    Демографія

Соціологія

2021 рік вступу

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання 4.6 роки

Форма навчання: заочна

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: Управління персоналом  та економіка праці

2      семестр

1.    Безпека життєдіяльності

     Екологія

2.    Демографія

      Соціологія

3 семестр

1.    Соціально-політичні студії

Риторика

4 семестр

1.    Релігієзнавство

      Етика та естетика

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: Управління персоналом  та економіка праці

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання 4 роки

Форма навчання: Денна

Рік вступу 2020

ІІІ семестр

1. Соціально-політичні студії

     Риторика

ІV семестр

1. Релігієзнавство

     Етика і естетика

2. Професійна орієнтація. Підготовка кадрів.

    Управління виробничими конфліктами.

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: Управління персоналом  та економіка праці

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання 4 роки

Форма навчання: Денна

Рік вступу 2019

V семестр

1. Трудове право

Податкова система України

Соціальне страхування

2. Психологія виробничих груп

Психологія професійної діяльності менеджера персоналу

 семестр

1.     Кадрове діловодство

         Організація інформаційної діяльності в сфері управління.

2.       Економічний аналіз

  Теорія та практика аналізу економічних процесів

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: Управління персоналом  та економіка праці

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання 4 роки

Форма навчання: Денна

Рік вступу 2018

VІІ семестр

1. Стратегічне управління

Стратегічний кадровий менеджмент

2.     Управління брендом роботодавця

Рекрумент

3.     Теорія і практика аналізу економічних процесів

Економічне управління підприємством

VІІІ семестр

1.     Раціоналізація трудових процесів

        Ергономіка

2.     Менеджмент продуктивності

        Управління розвитком персоналу

3.     Управління оплатою праці

      Державне регулювання зайнятості

4.     Трудове право

Господарське право

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: Управління персоналом  та економіка праці

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання 4 роки 6 місяців

Форма навчання: заочна

Рік вступу 2020

ІІІ семестр

1. Соціально-політичні студії

Риторика

ІV семестр

1. Релігієзнавство

Етика і естетика

2. Професійна орієнтація. Підготовка кадрів.

Управління виробничими конфліктами.

V семестр

1.  Економічний аналіз

    Управління інформаційними зв’язками

2.  Податкова система

    Соціальне страхування

3.  Психологія професійної діяльності

    Психологія виробничих груп

4.  Теорія і практика самоменеджменту

    Самоорганізація особистості

 

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: Управління персоналом  та економіка праці

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання 4 роки 6 місяців

Форма навчання: заочна

Рік вступу 2019

Група ІН8-12-19-Б1ЕП (4.6з),

ІІІ семестр

1. Методи та технології прийняття управлінських рішень

Економіка ресурсного потенціалу підприємства

2. Основи психології та педагогіки

Психологія

Етика та естетика

3. Професійна орієнтація. Підготовка кадрів

Основи підприємницької діяльності.

ІV семестр

1.     Самоорганізація особистості

Теорія і практика самоменеджменту

2.     Соціологія

Політологія

Група ІН8-12-19-Б1УПП (4.6з)

ІV семестр

1.     Самоорганізація особистості

Теорія і практика самоменеджменту

2.     Соціологія

Політологія

V семестр

1.    Соціальне страхування

Трудове право

Податкова система України

 семестр

1.    Економічний аналіз

Теорія і практика аналізу економічних процесів

2.    Кадрове діловодство

Організація інформаційної діяльності

VІІІ семестр

1.    Економіка праці в організації

Менеджмент продуктивності

2.    Просемінар з економіки та управління персоналом

Просемінар з міжнародної економіки та управління персоналом

3.    Тренінг з психології управління

Управління виробничими конфліктами.

Група ІН8-8-19-Б1УПП (4.6з)

V семестр

1. Трудове право

Податкова система України

Соціальне страхування

 семестр

1.     Кадровий потенціал

Організація інформаційної діяльності в сфері управління.

2.     Економічний аналіз

Теорія та практика аналізу економічних процесів