МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
  Гуменюк Антоніна Федорівна 

                      

Завідуючий кафедрою:

              Гуменюк Антоніна Федорівна

            кандидат економічних наук, доцент         

Контактна інформація:
29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 101 А,
3-й поверх, аудиторія № 317
тел. 63-03-05 (вн. 106)
E-mail: 
Історія кафедри
 

           Історія кафедри економіки та управління займає значне місце у літописі Хмельницького інституту Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна  Академія управління персоналом”. Вона є правонаступником кафедри Економічних дисциплін, яка була створена ще у 1999 році. 

             Кафедра економіки та управління є однією з провідних кафедр в Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,  який є визнаним лідером в галузі економічної освіти в м. Хмельницькому та в Хмельницькій області. Плідно поєднуючи багаторічні традиції та досвід з інноваційними підходами та технологіями фахівці кафедри забезпечують стабільно високий рівень освіти. Наші випускники отримують всі необхідні для успішної професійної діяльності знання й навички, і тому завжди є затребуваними на конкурентному ринку праці.

Основні завдання  кафедри

           Сьогодні на кафедрі навчальний процес організовано таким чином, щоб викладач і студент були зацікавлені у високих результатах спільної діяльності, адже від якості знань залежить майбутнє нового покоління. Кафедра здійснює підготовку майбутніх фахівців з напрямів підготовки «Управління персоналом та економіка праці» та «Фінанси, банківська справа та страхування»

            Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють з багатьма підприємствами різних галузей та професійними асоціаціями в Україні, що дає змогу своєчасно привносити в навчальний процес найкращі новітні наукові й практичні новації.

           Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють з багатьма підприємствами різних галузей та професійними асоціаціями в Україні, що дає змогу своєчасно привносити в навчальний процес найкращі новітні наукові й практичні новації.

           Найкращим свідченням високої якості освіти наших випускників є їх професійні досягнення, стабільно високий рівень теоретичних та практичних знань.

           Кожен абітурієнт, який вступає на навчання на кафедру економіки та управління, забезпечується місцем у гуртожитку.

           До послуг студентів – навчально-професійні кабінети, сучасні комп’ютерні класи, Бізнес-центр, бібліотека, тренажерний зал, кафе.
  

Нормативні дисципліни 

           Серед базових дисциплін, які викладаються є: «Фінани і кредит», «Облік і аудит», «Економічна теорія», «Економічний аналіз», «Організація виробництва», «Планування діяльності підприємства», «Стратегія підприємства», «Управління витратами», «Інвестування», «Економічні ризики підприємства», «Бізнес-планування», «Фінанси», «Фінанси підприємств», тощо.

 Науково-педагогічний склад кафедри 

            Науково-педагогічний склад кафедри економіки та управління має досвід практичної та наукової діяльності на провідних підприємствах та компаніях, науково-дослідних установах тощо.

Білий Леонід Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент
Ваганова Людмила Василівна, кандидат економічних наук
Гуменюк Антоніна Федорівна, кандидат економічних наук, доцент
Коцюк Володимир Дмитрович, кандидат історичних наук
Мантур-Чубата Олена Сергіївна,кандидат економічних наук
Оліх Галина Іванівна, старший викладач
Парандій Валентина Олександрівна,  кандидат історичних наук, доцент
Рудюк Галина Костянтинівна, старший викладач
Цебень Руслан Людвигович, кандидат економічних наук, доцент
Цимбалюк Ганна Сергіївна, викладач
Ємчук Людмила Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент

Наукова та навчально-методична діяльність                

Викладачі та студенти постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, наукових засіданнях та  круглих столах.

             Студенти мають змогу проходити виробничу практику на провідних підприємствах та фінансово-кредитних установах міста та області.

 
             Завдяки високій якості освіти та універсальності спеціальностей випускники нашої кафедри працюють провідними спеціалістами відомих й авторитетних підприємств і організацій різних галузей: ПАТ «Готель-Поділля», ТОВ «Бембі», ТОВ «Радавей», ТМ «Вілена», ПАТ «Аудит-Поділля», у провідних банках України, тощо.

             Невід’ємною складовою діяльності кафедри є виховна робота зі студентами. Насамперед, це стосується роботи кураторів академічних груп поза межами навчального корпусу. Співпрацюючи з керівництвом деканату, наставники сприяють вирішенню нагальних проблем навчання, самопідготовки та побуту студентської молоді, не залишається й поза увагою наставників академічних груп виховна робота у сфері культурного розвитку студентської молоді, це постійні походи в музеї та театр міста.

              Молодіжна політика кафедри узгоджена з політикою інституту і спрямована на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої соціально активної і національно-свідомої людини, наділеної громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, здатної до саморозвитку й самовдосконалення. Вона здійснюється в інтересах студентської молоді, суспільства, держави і базується на багатолітніх традиціях університету, історичному та культурному надбанні українського народу з врахуванням світового досвіду підтримки молоді.

            З жовтня 2005 року на кафедрі діє Бізнес-Центр. Він був створений як структурний підрозділ економічного факультету Хмельницького інституту МАУП з метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, поєднання форм теоретичного і практичного навчання студентів та підвищення якості підготовки фахівців економічного напрямку.

            Діяльність Центру розгортається шляхом надання індивідуальних консультацій та проведення за участю студентів семінарів з юридичними й фізичними особами, підприємцями, як у м. Хмельницькому, так і в районах та містах області.