МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

У Хмельницькому інституті МАУП відбулася атестація здобувачів вищої освіти

 

У Хмельницькому інституті МАУП відбулися засідання Екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання.

Атестація здійснювалася відкрито і публічно. Під час захисту здобувачі вищої освіти мали змогу продемонструвати набуті під час навчання теоретичні знання, практичні навички й уміння. Тематика магістерських робіт була цікавою та актуальною і викликала жваву дискусію членів екзаменаційних комісій.

Здобувачі успішно склали екзамени та захистили магістерські роботи. Випускники-бакалаври були рекомендовані до вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти.