МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
    Навчальна частина Хмельницького інституту МАУП була створена в 2004 році для забезпечення навчального процесу, належного рівня організації навчальної, навчально-методичної роботи відповідно до державних та міжнародних стандартів освіти, здійснення контролю за веденням навчально-методичної документації у навчальних підрозділах інституту та обліку педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу.

    У своїй роботі навчальна частина керується Статутом Академії, Положенням про Хмельницький інститут МАУП, наказами, рішеннями, розпорядженнями керівництва Академії, іншими нормативними актами Академії та Хмельницького інституту, законом України «Про вищу освіту».

    Навчальна частина бере участь у забезпеченні належного рівня навчальної, навчально-методичної та облікової роботи відповідно до державних та міжнародних стандартів освіти,  складає та коригує розклади занять студентів денної форми навчання, здійснює контроль за проведенням навчальних занять, систематизує облік педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу інституту, відповідає за оптимальне використання аудиторного фонду.

    Навчальна частина здійснює контроль за своєчасним надходженням від навчальних підрозділів звітної документації та перевіряє правильність її оформлення, виконання навчальними підрозділами наказів, розпоряджень, планів, графіків сесій, державних іспитів, захисту дипломних робіт.

    Підрозділ здійснює облік студентського контингенту, його рух, реєстрацію та видачу дипломів державного зразка та дипломів, оформлених до міжнародно-правових вимог денної, заочної та дистанційної форм навчання.

    Навчальна частина завжди готова надати  методичну допомогу працівникам навчального закладу з питань  удосконалення організації навчального процесу та ліквідації виявлених недоліків.