МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 

Декан гуманітарно-економічного факультету

Коцюк Володимир Дмитрович

 Робочий телефон: (0382) 78-94-32 (вн.112), каб. 312.


Коцюк Володимир Дмитрович, кандидат історичних наук.

Дата і місце народження: 02 серпня 1976 р., с. Заслучне Красилівського району Хмельницької області.

 Освіта:

   у 2001році закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, історія»

   протягом 2006-2010 рр. був здобувачем при кафедрі всесвітньої історії Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету

 

   у 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

Трудову діяльність розпочав у 1998 році в Чернелівській ЗОШ І-ІІІ ст.  вчителем історії та основ правознавства. У 2001 році працював викладачем кафедри гуманітарної підготовки Хмельницького приватного інституту бізнесу. Протягом 2004-2009 рр. працював методистом першої категорії навчального відділу заочного факультету Хмельницького університету управляння і права. З 2010 року працює на посаді декана денної форми навчання в Хмельницькому інституті МАУП.

 Наукові інтереси: історія України, всесвітня історія, історія держави і права

 Захоплення: бджільництво, подорожі

 Робочий телефон: (0382)   71-66-15, E-mail:

 Наукові праці та публікації: автор понад 50 робіт, головні з яких:

 ·       Коцюк В.Д. Олександр Котляревський в українському національно-культурному піднесенні (50-60-х рр. ХІХ ст.) / В.Д. Коцюк // Дні науки історичного факультету – 2010. Матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених. Секція давньої та нової історії України. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – Вип. ІІІ., ч. 1. – С. 44-46.

·       Коцюк В. Д. Історикокультурний туристичний потенціал Тернопільщини // Збірка наукових праць за матеріалами засідання круглого столу «Розвиток екскурсійної справи на Поділлі: стан та перспективи». – Хмельницький: Видавництво Хмельницький інститут МАУП, 2012. – С. 73-78.

·       Коцюк В. Д. Литовські статути та їх значення для розвитку українського права // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Звичай Русі, що став козацьким. Уклад конституції республіки Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика)» / Ред. кол. Білий Л. Г. (голова) та ін. – Хмельницький, 2012.

·       Коцюк В. Д. Мотивація навчальної діяльності студентів // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження / ХІ МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2012. – Ч. ІІ. – С. 36-42.

·       Коцюк В. Д. Початок голоду 1932-1933 рр. на Поділлі. // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття» / Збірка наукових праць. Вип. V. / Ред. кол. Білий Л. Г. (голова) та ін. – Хмельницький, 2012.

·       Коцюк В. Д. Відродження початкової освіти на Поділлі в період з березня 1917 року по листопад 1920 року (за матеріалами періодичних видань) // Педагогіка духовності: Збірка наукових праць в 2-х частинах. / Ред.. кол. Білий Л. Г. (голова) та ін. – Хмельницький, 2012. – С.176-182.

·       Кучеров Г. Г., Коцюк В. Д. Архівні матеріали як джерело дослідження історії сільських «Просвіт» Правобережної України (1905-1923 рр.) // Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування документів Національного архівного фонду України: науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 20-21 вересня 2012 року. Присвячується 75-й річниці утворення Хмельницької області та 90-річчю Державного архіву Хмельницької області. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – С. 310-318.

·       Кучеров Г. Г., Коцюк В. Д. Відновлення діяльності сільських товариств «Просвіта» на території Правобережної України в 1917-1918 рр. // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття: зб. наук. пр. / гол. Ред.. Л. Г. Білий. – Хмельницький: вид-во ХІ МАУП, 2013. – Вип.. 6. – С. 115-122.

·       Кучеров Г. Г., Коцюк В. Д. Статути сільських «Просвіт» Правобережної України як важливий чинник їхньої діяльності (1917-1923 рр.) // Історія, культура та освіта: Християнський вимір: зб. наук. пр. / ред.. кол. Білий Л. Г. (голова) та ін.. – Хмельницький, 2013. – С. 104-115.

·       Кучеров Г. Г., Коцюк В. Д.  Відновлення діяльності сільських товариств «Просвіта» на території Правобережної України в 1917-1918 рр. / Г. Г. Кучеров, В. Д. Коцюк // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття: зб. наук. пр. / гол. Ред.. Л. Г. Білий. – Хмельницький: вид-во ХІ МАУП, 2013. – Вип.. 6. – С. 115-122.

·       Кучеров Г. Г., Коцюк В. Д. Грамотність дорослого населення у діяльності сільських «Просвіт» Правобережної України (1917-1922 рр) // Історія, культура та освіта: християнський вимір: зб. наук. пр.. Хмельницького інституту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2014. – Вип. 3. – С. 155-166.

·       Кучеров Г.Г., Коцюк В.Д. Участь сільських просвіт Поділля у розвитку дошкільного виховання 1917 – 1920 рр. / Г.Г. Кучеров, В.Д. Коцюк // Історія, культура та освіта: християнський вимір. – Вип. 4. – Хмельницький, 2015. – С.131-138.