МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Стребкова Лариса Миколаївна завідувач навчальної частини

Мазур Таїсія Володимирівна – фахівець деканату гуманітарно-економічного факультету

Робочий телефон: (0382) 63-03-05 (вн.104), каб. 309.

Лівшун Світлана Володимирівна – фахівець деканату гуманітарно-економічного факультету (заочна форма навчання)

Робочий телефон: (0382) 78-94-67 (вн.104), каб. 309.

Графік перевірки адміністрацією ХІ МАУП стану відвідування студентами занять

Понеділок – п'ятниця – Коцюк Володимир Дмитрович

Декан та всі штатні співробітники утворюють адміністративно-управлінський робочий орган – деканат гуманітарно-економічного факультету, який є одним із основних структурних підрозділів інституту.

Деканат веде документацію, яка відображає планування, зміст, організацію та контроль навчально-виховного процесу, а саме:

-          робочі навчальні плани на кожен рік;

-          навчальні картки студентів;

-          копії наказів та розпоряджень, плани заходів;

-          накази, інструктивні листи МОН України;

-          план роботи та інші документи;

-          розпорядження по деканату;

-          листування деканату;

-          журнали обліку роботи академгруп;

-          журнали обліку підсумкових семестрових контролів;

-          журнали реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей по академічних групах;

-          матеріали по студентському гуртожитку;

-          підготовка та видача заліково – екзаменаційних відомостей;

-          журнал реєстрації договорів по проходженню виробничої та переддипломної практики;

-          журнал вихідної кореспонденції про проходження виробничої та переддипломної практики;