МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Кривончак Олексій Вікторович  –  виконувач обов'язків декана гуманітарно-економічного факультету.

Стребкова Лариса Миколаївна – завідувач навчальної частини.

Гарніцька Світлана Михайлівна – фахівець деканату гуманітарно-економічного факультету (денна форма навчання).

Робочий телефон: (0382) 63-03-05 (вн.104), каб. 309.

Лівшун Світлана Володимирівна – фахівець деканату гуманітарно-економічного факультету (заочна форма навчання)

Робочий телефон: (0382) 78-94-67 (вн.104), каб. 309.

Декан та всі штатні співробітники утворюють – деканат гуманітарно-економічного факультету, який є одним із основних структурних підрозділів інституту.

Основні функції та задачі деканату:

На деканат покладаються функції, а саме:

  -    здійснення обліку контингенту студентів інституту;
  -    здійснення обліку навчальної успішності студентів інституту;
  -    підготовка статистичних звітів про підсумки успішності студентів за результатами сесії інституту;
  -    організація підготовки до затвердження тем дипломних та магістерських робіт;
  -    організація і проведення всіх видів контролю знань студентів інституту;
  -    контроль за дотриманням студентами та викладачами розкладів навчальних занять, підсумкового контролю, консультацій викладачів;
  -    забезпечення організації роботи атестаційних комісій в інституті.


Перелік документації деканату для забезпечення освітнього процесу:

 -     навчальні плани;
 -     робочі навчальні плани;
 -     матеріали щодо організації і проведення практик;
 -     графіки освітнього процесу за денною та заочною формою навчання;
 -     розклад занять;
 -     розклад заліків, екзаменів, консультацій до екзаменів;
 -     графік консультацій;
 -     звіти про підсумковий контроль знань студентів;
 -     книга реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей;
 -     книга реєстрації залікових книжок і студентських квитків;
 -     книга реєстрації виданих студентам довідок (для денної та заочної форми навчання);
 -     журнали академічних груп;
 -     індивідуальні навчальні плани студентів;
 -     документація атестаційних комісій (склад комісії, протоколи, зведена відомість про успішність випускників, додатків до дипломів), звіт про роботу ДЕК.
 -     накази ректора, Положення Хмельницького інституту МАУП.