МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 Шепель Інна Миколаївна, викладач кафедри психології


 Освіта

Хмельницький національний університет, 2011, спеціаліст, психолог

Науково-педагогічна діяльність

Автор близько 15 статей та 2 посібників

 

 

Досвід іншої (не науково-педагогічної) роботи 

Діяльність в Палаці творчості дітей та юнацтва (дослідження проблеми: «Ранній творчий розвиток дітей»)

 

 

Дослідження і розробка за останні 5 років

Шепель І.М. Методичний посібник «Соціально-психологічні засади національно-патріотичного виховання», 2020. 57с.

Шепель І.М. Методичний посібник «Професійне самовизначення школярів», 2016. 109 с.

 

 

Підвищення кваліфікації за останні 5 років

Підвищення кваліфікації при Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти:

- за категорією соціальні педагоги (реєстраційний номер 1816/5 від 17 квітня 2015 р.);

- за категорією керівники гуртків (реєстраційний номер 1656 від 05 квітня 2019р.)

 

 

Співпраця з підприємствами за останні 5 років

Співпраця з Хмельницьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Хмельницьким міським центром зайнятості

 

 

Найважливіші публікації за останні

Шепель І.М. Діяльність соціального педагога в сучасному освітньому просторі / Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2017 року). Хмельницький: ХГПА, 2017 С. 312-315

Шепель І.М. Взаємодія практичного психолога та соціального педагога у роботі з дітьми девіантної поведінки / Девіантна поведінка дітей та молоді як соціально-психологічна проблема: матеріали засідання круглого столу [Хмельницький, 20 квіт. 2017р. ] / гол. Ред. Л.Г. Білий. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. Ін-ту МАУП, 2017. С. 116-123

Шепель І.М. Психологічні чинники розвитку емоційної сфери молодших школярів / Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. Вип. 10. С. 236-240

Шепель І.М. Профілактика конфліктів у контексті професійної діяльності соціального педагога / Професіоналізм педагога в умовах сучасного освітнього простору: матеріали міжвуз. (заочної) наук.-практ. конф. (Хмельницький, 28 лют. 2020р.). Хмельницький: ПП «А.В.Царук», 2020. С. 275-278