МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Програма для підготовки до вступних випробовувань
з "Математики" (на базі 9 класу)


Пояснювальна записка

Навчальна програма включає в себе розділи  з дисципліни «Математика» фактично вивчених випускниками загальноосвітніх шкіл.
Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення дисципліни «Математика», передбачених  шкільною програмою. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні уміння та знання.
Екзаменаційні тести призначені для проведення вступних іспитів з математики до інститутів Міжрегіональної Академії управління персоналом. Зміст тестових завдань відповідає діючій навчальній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів.

Тривалість тестування – 150 хвилин.

Тестові завдання подано у десяти різних варіантах. Кожен варіант містить 20 завдань трьох рівнів складності (перший рівень – 10 завдань, другий рівень – 7 завдань, третій рівень – 3 завдання).
Усі завдання першого рівня є завданнями з вибором відповіді. Для кожного із завдань запропоновано чотири варіанти відповіді (А, Б, В, Г), серед яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт підкреслив лише одну літеру, якою позначена правильна відповідь. При цьому від абітурієнта не вимагається наводити міркування, що пояснюють його вибір. Правильно розв’язане завдання першого рівня оцінюється в 1 бал, неправильно розв’язане завдання – в 0 балів.
Завдання другого і третього рівнів вважаються виконаними, якщо наведено їх розв’язання і записано одержану відповідь.
При оцінюванні розв’язань завдань другого і третього рівнів рекомендуємо використовувати систему “плюс-мінус”.
“+” (плюс) ставиться за правильно розв’язане завдання, яке містить необхідні обгрунтування;
“+/_“ (плюс-мінус) ставиться, якщо хід розв’язування завдання у цілому правильний, але допущено помилки при обчисленнях або перетвореннях проміжних виразів, що призвело до неправильної відповіді, або в розв’язанні окремі висновки недостатньо обгрунтовані;
“ -/+” (мінус-плюс) ставиться, коли абітурієнт не закінчив розв’язування, тобто не отримав відповіді, але наблизився до розв’язку завдання, виконавши при цьому не менше половини логічних кроків;
“–” ставиться у випадку, коли абітурієнт тільки розпочав розв’язування завдання, записав окремі фрагменти розв’язування. Зокрема, при розв’язуванні геометричної задачі зробив малюнок, записав коротко умову і вимогу задачі, використовуючи позначення на малюнку; при розв’язуванні алгебраїчної задачі другого рівня зробив один логічний крок, а при розв’язуванні алгебраїчної задачі третього рівня – два логічні кроки.
Якщо абітурієнт зовсім не починав розв’язувати завдання, то ставиться “0” (нуль) балів.
Для оцінювання результатів виконання завдань кожного рівня в балах використовується така шкала:

 

+

+
-

-
+

Завдання другого рівня

2

1,5

1

0,5

Завдання третього рівня

4

3

2

1

Бали, одержані абітурієнтом за виконання кожного завдання, екзаменатор записує у таблицю, розміщену на першій сторінці роботи. Максимальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, – 36.
Суму балів, одержаних абітурієнтом за виконання всіх завдань тесту, екзаменатор переводить у 12-ти бальну шкалу оцінювання відповідно до такої схеми:

Сума балів, одержаних абітурієнтом за виконання всіх завдань тесту

0-1,5

2-2,5

3-3,5

4-6,5

7-9,5

10-12,5

13-16,5

17-20,5

21-24,5

25-28,5

29-32,5

33-36

Кількість балів за 12-ти бальною шкалою оцінювання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вступне фахове випробування базується на вимогах до знань та вмінь випускника загальноосвітніх шкіл.