МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Програма для підготовки до вступних випробовувань
з дисципліни "Історія України"


Пояснювальна записка

Програму з історії України розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту базової середньої освіти, чинної програми з історії України для 5–9 класів. Програма розроблена та укладена відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р. Навчання історії спрямоване на реалізацію загальної мети базової загальної освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів. Пропонована програма складена з метою допомоги абітурієнтам зорієнтуватися у матеріалі, який винесено для підготовки до вступних екзаменів.