МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Вступники, котрі бажають зареєструватися на складення магістерського комплексного тесту та магістерського тесту навчальної компетентності в Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (реєстрація розпочинається з 27 червня 2022 року та закінчується 18 липня 2022 року) мають принести особисто до відбіркової комісії (м.Хмельницький, проспект Миру, 101А) або надіслати на електронну адресу скановані копії (фотокопії):

- заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (зразок додається, або заява заповнюється у відбірковій комісії);

- документа, що посвідчує особу;

- облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

- довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі, якщо дані особи ще не вносили в ЄДЕБО);

- документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

- медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження МКТ / МТНК);

- фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (3×4, 1 шт.).

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену в заяві–анкеті.

 

У темі листа вступник обов’язково зазначає вираз: «Реєстрація на МКТ / МТНК, а також прізвище, ім’я, по батькові).

В тексті листа вступник обов’язково зазначає номер особистого телефону, прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

 

Детальніше дивіться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти: https://testportal.gov.ua/